Duchovní inspirace

Redakční blog s.magazínu s inspirací, povzbuzením a podporou v duchovní oblasti, aneb společně ke svatosti!

rubrika Osobnosti - sůl země


Mít odvahu vyslovit "ano"

Blíží se Světový den mládeže (22. – 27. ledna 2019) a při této příležitosti se papež František obrací k mladým ve videoposelství, jehož tématem je Maria a její přijetí Boží vůle. Drazí mladí, blíží se Světový den mládeže, který se bude slavit v…

Patroni mladých: Ctihodný Faustino Pérez-Manglano Magro

Faustino se narodil ve španělské Valencii 4. srpna v roce 1946. Od 6 let až do své smrti studoval na „Colegio Nuestra Señora del Pilar“ (Škola Naší Paní na Sloupu). Zemřel 3. března 1963 na Hodgkinovu nemoc, což je nádorové onemocnění, které…

Patroni mladých: sv. Tarsicius

15. srpna slaví církev Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Na tento den ovšem připadá i připomínka mladého mučedníka, který položil svůj život za Krista ukrytého v Eucharistii. Seznamte se se svatým Tarsiciem.

Maria, dej mi své rty...

Památka Panny Marie, prostřednice všech milostí připadá na osmý květen. V první polovině dvacátého století se začala slavit v Belgii, později se rozšířila po celém světě. (foto: www.flickr.com, anne arnould, cc) Modlitba k Panně Marii, prostřednici…

Nesoudit chyby bližního

Na konci dubna (29. 4.) slavíme svátek sv. Kateřiny Sienské, učitelky církve. Přinášíme výběr z jejího spisu Dialog s Boží prozřetelností. Jedná se o dialog duše s Pánem, kdy Pán odpovídá na otázky a osvětluje mnohé užitečné pravdy. Jde o klasické…

Prokazujme dobro všem

Jak se stát svatými lidmi? Máme tu několik praktických rad a postřehů, které řekl velký světec tohoto týdne, sv. Jan Bosko. (foto: Instituto María Auxiliadora Neuquén, www.flickr.com, cc) Pánu se líbí, když všechno, co pro něj konáme, konáme s…

Nemějte strach být svatými nového tisíciletí!

V sobotu 22. října si budeme připomínat památku svatého papeže Jana Pavla II. Není od věci si proto tady připomenout něco z toho, co řekl mladým. foto: http://saltandlighttv.org Vzpomeňte si na tak vážná Kristova slova, kterými se obrací na učedníky…

Buďte dobří, buďte svatí

Při příležitosti svatořečení dáváme slovo v naší rubrice Matce Tereze. Tři krátké úryvky jsou vybrány z knihy Pojď, buď mým světlem. (foto: Fred Miller, www.flickr.com, cc) Matka Tereza působila dojmem, že její vztah k Ježíši ji naplňuje útěchou. Ve…

Láska prochází žaludkem aneb dobrou chuť s blahoslavenou Annou Maria Taigi

„Dycky mám ty buchty dobrý, ale dneska jak naschvál, pane faráři, když jste přišel na oběd, se mně to vůbec nepovedlo. Ach jó!“ Takhle a podobně se hospodyňky v rodinách omlouvají, když si myslí, že jejich kulinářské umění ještě nedosáhlo sedmého…

Pozor na ďábla! Přijde, když budeš na dně

Následující text je jednou z kapitol knihy Kazatelna život od známého slovenského kněze Mariána Kuffy. Hluboké a životně důležité věci řečené prostě, jasně, výstižně. (foto: Moyan Brenn, www.flickr.com, cc) Každý, kdo chce následovat Ježíše Krista,…

Povzbuzení ze Sieny

29. dubna si připomínáme svátek sv. Kateřiny Sienské. Všeobecně se o ní ví, že je patronkou Evropy a učitelkou církve. Už méně se ví, o čem vlastně mluvila a psala. Poprosili jsme proto bratry dominikány, aby pro nás vybrali několik z jejích…

Duchovní inspirace od františkánů

15. února jsme si připomínali památku blahoslavených 14 pražských mučedníků. Svůj život pro víru položili před 405 lety. Čím mohou být inspirací pro nás? Na to nám odpověděl františkán bratr Bernard. Láska silnější než smrt “Polož si mě na srdce…