Při příležitosti svatořečení dáváme slovo v naší rubrice Matce Tereze. Tři krátké úryvky jsou vybrány z knihy Pojď, buď mým světlem.

 

 (foto: Fred Miller, www.flickr.com, cc)

Matka Tereza působila dojmem, že její vztah k Ježíši ji naplňuje útěchou. Ve skutečnosti jí energii k překonávání sebe samé a k životu v radosti, kterou necítila, dodávala neúnavná milost Boží a vlastní neochabující odhodlání a síla charakteru. Vyzývala sestry, aby se ke zkouškám stavěly stejně:

Moje nejdražší sestro,
byla jsem velice smutná, když jsem vás dnes ráno viděla tak skleslou a smutnou. Vy víte, jak moc vás Ježíš miluje. - VY víte, jak Svou lásku k vám prokázal skrze Matku - jak moc a s jakou péčí Vám Matka pomáhá milovat Ježíše. Buďte dobrá, buďte svatá - vzchopte se. Nedovolte ďáblovi, aby z vás měl to nejlepší. - vy víte, co od Vás Ježíš a Matka očekávají. - Prostě buďte radostná. - V nemocnici vyzařujte Krista. - Dávejte prosím pozor, jak a co říkáte lidem kolem sebe.
Bůh vám žehnej
Matka

...

Být pohlcena Ježíšem vyžadovalo zapomínat na sebe. Sestrám to vysvětlila takto:

Pouze tehdy, když si uvědomíme svou nicotnost, svou prázdnotu, nás Bůh může naplnit Sebou samým. Když jsme naplněni Bohem, můžeme Boha dávat druhým lidem, protože čím srdce přetéká, tím ústa mluví.

 ...

Jedním z podstatných způsobů, kterým Matka Tereza pomáhala lidem, aby se setkali s Bohem, byla pomoc při odhalování Boží přítomnosti uprostřed jejich utrpení. Se svou přítelkyní Eileen Eganovou se podělila o jeden způsob chápání utrpení, který získala z četby a podobnými slovy povzbuzovala také jednu se svých spolusester:

Utrpení, bolest, selhání - nejsou nic jiného než Ježíšův polibek, znamení, že jste se Ježíši na Kříži dostala tak blízko, že vás může políbit. - Tak, mé dítě, buďte šťastná. (...) nenechte si vzít odvahu...oplácejte úsměv. Je to pro vás velmi krásná příležitost, jak se naprosto plně stát Ježíšovi vším.

 

 

Pojď. buď mým světlem
Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří
2007