15. února jsme si připomínali památku blahoslavených 14 pražských mučedníků. Svůj život pro víru položili před 405 lety. Čím mohou být inspirací pro nás? Na to nám odpověděl františkán bratr Bernard. 

Láska silnější než smrt


“Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví.”

 Beatifikační obraz malíře Tomáše Císařovského.

Kdo prochází často centrem Prahy, asi již narazil na zdejší františkánskou zahradu. Spolu s přilehlým klášterem je to oáza klidu uprostřed velkoměsta, s dětským hřištěm, květinami, lavičkami, maminkami s kočárky.

Před čtyřmi stoletími přišli na toto místo bratři františkáni. Nebyli možná výjimeční oproti ostatním lidem. Jedno však bylo v jejich životě mimořádné: vztah k Ježíši, který naplňoval jejich srdce.

 
Jako když někdo najde svou životní lásku, podobně i oni našli vzácnou perlu evangelia, kvůli které s radostí rozdali všechno, co měli.

15. února 1611 prošli tím nejnáročnějším momentem svého života. Na kraji Nového města pražského nalezli mučednickou smrt. Převalily se přes ně „velké vody” hněvu a „řeka” nenávisti zdejších obyvatel. Jejich lásku ale neuhasily. Ani v těchto okolnostech nezradili bratři svou věrnost Tomu, s nímž jednou provždy spojili svůj život.


Tito františkáni dodnes vypráví příběh o lásce, která je silnější než smrt.


Jejich odchod z tohoto světa se odehrál na masopustní úterý, tedy na začátku postní doby. I letošním dnům přípravy na Velikonoce tak může tato událost dát směr. Může to být čas, kdy se více zaměříme na vztah-lásku ke Kristu. Třeba s ním můžeme trávit více času o samotě a rozmlouvat s ním od srdce k srdci. Nebo jej budeme blíže poznávat skrze Bibli. Nebo odstraníme jednu překážku, která nás od něj vzdaluje. Nebo vyjdeme ze sebe k těm, kdo to potřebují.

V tom všem nechť objevujeme jeho velkou a něžnou lásku, která nám neváhala dát nic menšího než všechno.

                                                                                                       br. Bernard

 

Foto: Markéta Jírů, tisk.cirkev.cz