Jak se stát svatými lidmi? Máme tu několik praktických rad a postřehů, které řekl velký světec tohoto týdne, sv. Jan Bosko. 

 

(foto: Instituto María Auxiliadora Neuquén, www.flickr.com, cc)

 

Pánu se líbí, když všechno, co pro něj konáme, konáme s radostí.

 

Kdo nechce trpět s Ježíšem na zemi, nebude se moci radovat s Ježíšem v nebi.

 

Dokonalost se získává namáhavě, pomalu a po nepatrných částečkách.

 

Prokazujme dobro všem: tak budeme mít čím dál více přátel a čím dál méně nepřátel.

 

Ne všichni se mohou postit, podnikat pro slávu Boží dlouhé cesty či dávat bohaté almužny.Ale všichni mohou milovat Boha: stačí jen chtít.

 

Pečujte jenom o to, co o vás řekne Pán, ne o to, co o vás v dobrém nebo špatném řeknou lidé.

 

Držme se lehkých věcí, ale konejme je s vytrvalostí.

 

Udělej to, co můžeš a Bůh udělá ostatní. On tě nenechá ve zmatku, jestliže pracuješ pro Něho.

 

Bez trpělivosti se nemůžeme stát svatými.

 

To, co posvěcuje, není utrpení, ale trpělivost.

 

Být dobrý neznamená nedopouštět se nedostatků, spíše mít dobrou vůli je napravovat.

 

Jestliže chceš, aby druzí snášeli tvé nedostatky, snášej rád nedostatky druhých.

 

Pamatujte, že čas na tomto světě není určen pro klidný život, ale pro neustálý boj. Budeme-li zde na zemi statečně bojovat,dojdeme jednou k opravdovému míru.

 

V každém nebezpečí vzývejte Pannu Marii. Ujišťuji vás, že budete vyslyšeni.

 

(zdroj: www.fma.cz)