S postavou papeže, sv. Jana XXIII., jsem se více setkala v Diecézním centru života mládaže v Osové Bitýšce. Je mu tam zasvěcena kaple. A v kapli kniha Se srdcem pokorným, která obsahuje úryvky z jeho korespondence a promluv. Například: 

Obraz Jana XXIII. v kapli Diecézního centra života mládeže v Osové Bítýšce. 

 

Rodina je prvním cvičením v křesťanském životě, je první školou pevnosti a oběti, mravní přímosti a sebezapírání. 

 

Pravý pokoj se rodí z toho, když člověk plní Boží vůli, z trpělivého snášení bolestí, které přináší život, ale jistě nikoli z vlastní svéhlavosti a z vlastního egoismu, což je trvalý zdroj nepořádku a nespokojenosti, nikoli pokoje a míru. 

 

Buďte vždy a všude nositeli míru: Pokoje s Bohem ve svatyni svědomí, pokoje v rodinách, v zaměstnáních, míru se všemi lidmi, pokud to závisí na vás. Tímto způsobem si zajistíte úctu a uznání ode všech lidí a také prospěch na zemi i v nebi. 

 

Život nám nebyl dán proto, abychom se uzavírali v sobě, ve svém sobectví a v lehkomyslnosti, ale byl nám dán proto, abychom ho šířili, abychom ho rozvíjeli, abychom konali dobro. Konat dobro ovšem není slučitelné s netečností, leností, vnitřní rozložeností, ale stojí na vekodušnosti a vřelosti lásky. Právě tohle po vás chce Ježíš. O tohle vás taky úplěnlivě prosí jeho náměstek na zemi, římský papež.

 

Se srdcem pokorným
Paulínky, 2002

 

knihou listovala @Liduškaš