28. srpna roku 430 zemřel v Hipponě biskup, sv. Augustin. Patří k největším teologům křesťanství a jeho nejznámější dílo - Vyznání - se dodnes těší velké popularitě. Snad proto, že se v něm Augustinovi podařilo popsat něco z jeho nitra tak lidského a známého pro každého, kdo někdy zatoužil po pravdě, dobru, kráse a štěstí.

 

Foto vlastní

 

Velké pozornosti se kniha těšila už za Augustinova života a on sám k tomu napsal:

Moje Vyznání pojednávající v třinácti knihách o mých dobrých i zlých skutcích chválí spravedlivého a dobrého Boha a chtějí tak k němu roznítit lidskou mysl i city. Ce se aspoň mě týče, právě to ve mně Vyznání působila, když jsem je psal, a to ve mně stále působí, když je čtu. Co o nich soudí jiní, na to ať si přijdou sami - já vím, že se Vyznání hodně líbila a stále líbí mnoha bratřím. Kniha první až desátá byla napsána o mně, ostatní tři pak o Písmu svatém, od slov: V počátku stvořil Bůh nebe a zemi až po odpočinek sedmého dne. 

A v jiném spise Augustin píše:

Co vlastně Bůh především a nejvíc přikazuje, než že v něho máme věřit? A víru nám dává on sám, je-li mu dobře řečeno: "Dej, co přikazuješ." Ve stejném díle vyprávím o svém obrácení - jak mě Bůh obrátil k té víře, proti které jsem velice bídně a divoce soptil. Vzpomenete si ještě na mé vyprávění, kde ukazuji, že nezahynout mi bylo dopřáno díky matčiným denodenně prolévaným slzám plným víry? Tam jsem také hlásal, že Bůh svou milostí obrací vůli lidí k pravé víře, nejen když je od ní odvrácena, ale také když jí odporuje. 
Jak jsem pak žádal Boha o pokrok ve vytrvalosti, to už víte, a pokud chcete, můžete se na to znovu podívat. 

 

Pro českého čtenáře Vyznání vyšla v novém překladu v Karmelitánském nakladatelství v roce 2015, doplněná o odborný úvod, vysvětlivky a rejstříky. 

 

@liduškaš
jedna z majitelek a čtenářek knihy