Památku sv. Josefa Kopertinského, minority, si připomínáme 18. září. Je to především patron studentů, pilotů, kosmonautů a obuvníků.

Ač byl jako dítě i jako student z pohledu lidí velkým outsiderem, v Božích očích byl veliký. Byl to člověk víry, velké důvěry a lásky k Bohu a k neposkvrněné Panně Marii. Pro svou vydanost do vůle Boží jej Bůh nikdy neopustil a obdaroval jej mimořádnými charismaty jako jsou extáze s levitacemi, dar uzdravování či dar proroctví. Po dlouhá léta byl pak učitelem duchovního života pro kněze, řeholníky, šlechtické potomky, biskupy, kardinály i papeže.

 

Zde je něco z jeho moudrosti, povzbuzení k touze sloužit Bohu.

 

  • Ten, kdo slouží Bohu, je jako skleněná nádoba plná průzračné vody – hned se v ní vidí každé smítko. Jestliže se dopustí sebemenší chyby, hned to uvidí a prosí o odpuštění.

 

  • Kdo má víru, je jako velký strom – i když ho pokácí, vždy vyraší nové ratolesti. Kdo nemá víru, je jako strom bez kořenů nebo slabá rostlinka. I nejslabší větřík ho vyvrátí.

 

  • V zimě vede pastýř své ovce deštěm, větrem a sněhem, ale na jaře spokojeně odpočívá pod stromem. Tak je to i se služebníky Božími. Budou se radovat ve věčném životě.

 

  • V zimě jsou stromy bez listí a plodů. Občas se ten, kdo slouží Bohu musí obejít bez květů milosti a plodů ctnosti. Ale pak přijde jaro Boží milosti, květy vyraší a větve jsou obsypány plody Boží milosti.

 

  • Člověk se chová i ke psu slušně, když má rád jeho pána.

 

  • Svíci, která zhasla před chviličkou, snadno zapálíme. Tak je to i s hříšníkem, který chyboval, ale ihned toho lituje.

 

  • Jezdec krotí koně uzdou a ohlávkou. I Bůh omezuje vůli člověka „ohlávkou“ spletenou z bolestí a nemocí. Kdo jimi pohrdá, jde vstříc své záhubě, protože místo Boha ho ovládá ďábel.

 

  • Lidé říkají – jaké divy dělá příroda, ale nepozvednou zrak a neuzří Tvůrce přírody. Je to jako bychom používali brýle jen k tomu, abychom si je mohli prohlížet a ne abychom skrze ně viděli věci kolem sebe.

 

  • Nebuď nevděčný, odpovídej vděčností na milosti, kterými tě Bůh neustále obdařuje. Láska se splácí láskou.

 

Sv. Jan Pavel II řekl: "Přeji vám mladí studenti, vyrovnané a plodné úsilí ve studiu. Škola ať je pro vás místem růstu v oblasti kultury a humanity. Ať je vám v tom příkladem a oporou svatý Josef Kopertinský, patron studentů."

 

(foto: Alena, www.flickr.com, cc)

 

zpracováno podle knihy Svatý Josef Kopertinský
vydal konvent minoritů v Brně v roce 2003