V lednu tohoto roku navštívil papež František Peru. V Limě se setkal s mládeží. Následující text je částí z jeho promluvy.

Drazí přátelé, máte mnoho vzorů! Myslím na sv. Martina de Porres. Tomu mladíkovi nic nezabránilo ve splnění jeho tužeb, nic mu nezabránilo zasvětit svůj život jiným, nezabránilo mu v lásce, kterou prokazoval, protože zakusil, že Pán jej miluje jako první. Takového, jakým byl. Mulatem, kterému bylo mnohé upíráno. Lidským očím či přátelům se zdálo, že je odsouzen k „prohře“, ale dokázal to, co později tvořilo tajemství jeho života, totiž doufat. Vkládal naději v Pána, který jej miloval. Víte proč? Protože nejprve Pán doufal v něho, tak jako v každého z nás doufá a neúnavně nás dál bude zahrnovat důvěrou. Každému z nás Pán něco svěřuje a odpovědí je? Důvěra v Něho! Každý z vás ať se ve svém srdci zamyslí a zeptá se, co mu Pán svěřil. Co mi svěřil Pán? Co mi v mém srdci svěřil Pán?

Můžete mi říci, že důvěřovat je někdy velmi těžké. Tomu rozumím. V takových chvílích se mohou vynořit negativní myšlenky, když máme dojem, že je mnoho tíživých situací a domníváme se, že jsme vypadli z běhu světa - nebo z mistrovství světa [smích] - a jsme poraženi. Tak tomu ale není, že?

Jsou chvíle, kdy vás může napadnout, že nemůžete splnit svoje životní touhy a sny, ale i přes vyřazení z mistrovství světa je třeba důvěřovat dál. Všichni jsme takovou situací prošli. V takových chvílích, kdy se zdá, že víra pohasíná, nezapomeňte, že Ježíš je na vaší straně. Nepovažujte se za poražené, neztrácejte naději! Nezapomínejte na svaté, kteří nás provázejí z nebe. Obracejte se k nim, modlete se a neúnavně proste o jejich přímluvu, ke svatým včerejška i dneška. Tato země jich má mnoho, protože je zemí „plnou svatosti“. Peru je země oplývající svatostí. Hledejte pomoc a radu lidí, o nichž víte, že jsou dobří, neboť jejich tváře vyzařují radost a pokoj. Dovolte jim, aby vás provázeli, a takto se dál ubírejte životem.

Je tu však ještě něco. Ježíš chce, abyste jednali. Chce, abyste uskutečňovali svoje ideály a předsevzali si, že se budete držet Jeho rad. Povede vás cestou blahoslavenství, nesnadnou, ale fascinující cestou, kterou se nemůžeme ubírat sami, nýbrž skupinově a každý může spolupracovat a vydat ze sebe to nejlepší. Ježíš na tebe spoléhá tak, jako kdysi na svatou Růženu z Limy, svatého Turibia, svatého Jana Macíase, svatého Františka Solana a mnohé další. Dnes se tě ptá stejně jako jich, zda chceš jít za Ním. Jsi připraven – připravena - se za Ním vydat? [odpovídají: ano]. Nebuďme si tak jistí. Zpytujte se, zdali jste připraveni Jej následovat, proste Jej, aby připravil vaše srdce, abyste tohoto byli schopni. Jasné? [odpovídají: ano].

 

 zdroj: www.radiovaticana.cz
celý text je ZDE