Kniha o CSM v Olomouci je na světě! Najdete v ní nejen promluvy otců biskupů, ale i svědectví, která zazněla na pódiu a svědectví účastníků. Je to jedna z možností, jak všechno to bohatství nenechat utopené v dějinách času, ale stále z něj čerpat moudrost a povzbuzení do všedních dní.
Následující text je závěrečným slovem v knize.

Milí mladí přátele,
z určitého časového odstupu se vracíme k letošnímuCelostátnímu setkání mládeže v Olomouci, což je nesmírně důležité. Všichni, kdo jsme se ho mohli účastnit, jsme nepochybně zažili mimořádný týden plný hlubokých zážitků, silných duchovních zkušeností, dostalo se nám nové inspirace pro náš vlastní každodenní život.

Tuto důležitou událost nám mají pomoci připomenout i mnohé texty ze sborníku, který dostáváte k dispozici.

Jeden moudrý učitel duchovního života nám vždy připomínal, že to co jsme jenom vyslechli, nebo viděli a co nás v danou chvíli mohutně nadchlo, mizí se čtvercem času, to znamená, že velmi rychle vyprchá a je to nahrazeno novými, čerstvými dojmy. Ale to, co se nás dotklo uvnitř, v našem srdci, je nesmazatelné a bude nás to provázet až do konce života.

Proto bych vám všem velice přál, abyste se prostřednictvím těchto textů dovedli vrátit, k tomu, co se vás dotklo a nechali znovu rozhořet obnovený plamen víry a naděje, který byl zažehnut ve vašich srdcích v Olomouci. Věřím, že je to věc Boží, a že sám Duch Svatý vám bude stále připomínat doteky Boží lásky.

Ale nedíváme se jenom zpět, máme zacíleno do budoucnosti. Je před námi velmi nádherná událost – Biskupská synoda věnovaná tématu mládeže. Je dobré nepřehlédnout, že se tato synoda věnovala mnoha závažným tématům, jako je život biskupů a kněží, téma evangelizace a naposledy manželství a rodině. Historicky poprvé se bude věnovat speciálně mládeži. Připomíná nám to, jak svatému Otci leží na srdci mladí lidé. Dostávám často otázku, co může dát církev mladým?

A odpovídám: Může jim dát mnoho! Může jim dát všechno!

Tím myslím, že jim pomáhá na cestě víry, že jim hlásá Radostnou zvěst o Boží blízkosti a lásce, velkoryse nabízí svátosti a mnoho dalšího. Z Boží strany je zde bohatá nabídka. Jde jen o to, abychom uměli otevřít brány svého srdce, pro tyto veliké dary. Moc se těším, čím nás překvapí Duch Svatý prostřednictvím biskupů, shromážděných kolem Petra dnešních dnů. Pojďme vstříc tomuto vanutí Ducha s otevřeným srdcem. Já se moc těším, pojďme se těšít společně.

Rád Vám mojí mladí přátele ze srdce žehnám

+biskup Pavel Posád
delegát ČBK pro mládež
pomocný biskup českobudějovický

 

Kniha je k dostání např. ZDE nebo na vašich DCM

vydalo Nakladatelství Paulínky 2017