„Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ (Sk 1,4b-5) 

 

foto: flicker.comcc

V pátek po Nanebevstoupení Páně, což je právě dnes, se církev začíná intenzivně připravovat na letnice, tedy seslání Ducha svatého. V nadcházejících devíti dnech doporučuje modlitbu svatodušní novény, která pomáhá otevírat srdce věřících pro přijetí daru třetí božské osoby, Ducha svatého, Přímluvce a Utěšitele.

V listě Galatským se můžeme dočíst, jaké plody přináší člověku život v Duchu svatém: "Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání." (Gal 5,22n) Farnost Telč připravila pro letošní rok svatodušní novénu, která právě těchto devět ctnostní připomíná. Stáhnout si ji a připojit se k modlitbě můžete zde

Na internetu je dostupná také svatodušní novéna P. Vojtěcha Kodeta, kde můžete dohledat různé modlitby k Duchu svatému stejně tak jako devítidenní rozjímání o Duchu svatém

Zajímavé otázky klade svatodušní novéna sv. Jana Pavla II. Co je k ní potřeba? "Něco málo z našeho času (15 min denně), ztišení v srdci, ochota k modlitbě nejlépe společné, víru v sílu tvé modlitby a vytrvalost." (viz předmluva) Jestliže se nebojíte ponořit se do otázek typu Kdo vlastně jsem? Jak často jsem tváří v tvář k Otci? Ztotožňuji se s proudem světa nebo se snažím žít výjimečnost? Čeho chci v životě dosáhnout a co proto dělám? Pomáhají mi tyto ideály dosáhnout věčný život? - pak může být tato novéna tím pravým průvodcem v následujících devíti dnech. 

Své zkušenosti s modlitbou k Duchu svatému a s jeho působením, své myšlenky a postřehy ke třetí božské osobě můžete sdílet v článcích na svém osobním blogu (připojte štítek letnice). I tak si můžeme navzájem pomáhat v pochopení a prožití nadcházejících letnic. 

Požehnané Svatodušní svátky!