Na Květnou neděli budeme letos slavit již 32. světový den mládeže. Tomuto dni v našich diecézích již několik let předchází Týden modliteb za mládež, letos ve dnech 2.–9. 4. 2017.

 

Cíle tohoto týdne jsou tři:

1) doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou,
2) pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve,
3) vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

 

Sekce pro mládež při ČBK vydala brožurku, kde jsou na každý den sestaveny přímluvy, které je možné využít jak při mši svaté, tak při soukromé modlitbě.

V úvodním slově v ní píše otec biskup Pavel Posád mimo jiné toto:
Stále vidím tisíce a tisíce našich mladých lidí, kteří ještě nezaslechli Ježíšův hlas, neznají Pána a žijí daleko od jeho mentality a způsobu života, který jediný přináší pravý pokoj a pravou radost. Proto jsem nesmírně rád, že existuje týden modliteb za mládež, za ty, kteří se nemodlí a ani neumějí modlit, za ty kteří jsou mladí, ale neznají Krista. Jistě modleme se za všechny, ale zvláště za ty, kteří to nejvíce potřebují. Všechny, ke komu dojde toto slovo, moc prosím: modleme se, modleme se naléhavě a vroucně! Prosme milosrdného Otce za obrácení mladých lidí v naší zemi!

Těším se na týden společných modliteb za mladé lidi v České republice, prosím vyzývejte k této modlitbě všechny, kdo jsou ochotní modlit se spolu s námi na tento úmysl, a už nyní vám všem a zvláště všem mladým lidem žehnám!

 

Brožura je tento rok pouze v digitální podobě. Stáhnout do svého počítače či mobilu si ji můžete ZDE.