Je mnoho lidí, kteří chtějí, aby mládež nebyla svobodná. Musíme bránit naši svobodu! Jít cestami našeho Boha, který nás zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a sociálními hybateli. Podněcuje nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, protože život je krásný vždycky, když jej chceme žít, vždycky když chceme zanechat stopu. Dnešní dějiny nás žádají, abychom bránili svoji důstojnost a nenechávali o naší budoucnosti rozhodovat druhé. Pán žehnej vašim snům.
(Papež František mladým během SDM v Krakově 2016)

 

(foto: Kevin Dooley, www.flickr.com, cc)

 

Výše zmíněná citace papeže Františka patří mezi úvodní texty nové publikace Křesťan ve víru světa, kterou vydal sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM. Jedná se o témata pro společenství mladých týkající se převážně sociálního učení církve. Jde o inspiraci, jak žít evangelium v konkrétních životních situacích, jak spolupracovat s druhými na vytváření lepšího světa podle Božího plánu.

Redakční tým k publikaci říká v úvodu toto: "Život s Kristem jsme dostali jako veliký dar a nemůžeme si ho nechat jenom pro sebe. Ježíš přece dal svůj život na kříži za všechny lidi a říká nám: Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? Vy jste světlo světa. Když někdo rozsvítí světlo, nestaví je pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích (Mt 5,13-16). Abychom tento úkol mohli splnit, potřebujeme poznat, jaké záměry má Bůh s námi i se světem. Proto se v tomto cyklu témat budeme zabývat tzv. sociálním učením církve, tedy životem podle evangelia ve všech pozemských záležitostech člověka a společnosti – se zaměřením k věčnosti.

Globalizovaný svět čelí mnoha problémům, často způsobeným především hlubokou duchovní a mravní krizí, jejímž výsledkem může být celková destrukce. Proto je nezbytné na základě evangelia stále aktualizovat a revidovat pohledy na člověka, rodinu, práci a hospodářský život, na politiku a kulturu, mezinárodní vztahy a mír, na ochranu životního prostředí a směřovat úsilí k vytváření civilizace lásky. Bůh je Láska, a On je přece mocnější než jakékoliv zlo."

 

Mezi dvanácti zpracovanými tématy můžeme najít např. téma týkající se Charty práv rodiny, křesťanů v politice či důstojnosti člověka. U každého tématu se navíc můžeme seznámit s konkrétní osobností, která danou problematiku reprezentuje. Tak se propojení sociálního učení církve a života stává zřejmější.

 

Pokud přemýšlíte o tom, jak "být solí země", pokud hledáte nějaká zpracovaná témata pro vaše společenství, pokud se chcete dozvědět zas něco více o církvi a o tom, co říká, neměla by vám tato publikace uniknout.

 

Text publikace najdete ke stažení na:
www.cirkev.cz/cs/dokumenty-mladez-pro-spolecenstvi