S.MAGAZÍN

Duchovní inspirace

Redakční blog s.magazínu s inspirací, povzbuzením a podporou v duchovní oblasti, aneb společně ke svatosti!

Archiv

Třetí den: Nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek (2K 5,16)

Týden modliteb za jednotu křesťanů V týdnu od 18. do 25. ledna zde nabízíme zamyšlení a modlitbu za jednotu křesťanů. Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů má téma "Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)Text je převzatý z Průvodce, který…

Celý článek

Druhý den: Nežijte už sami sobě (2K 5,15)

Týden modliteb za jednotu křesťanů V týdnu od 18. do 25. ledna zde nabízíme zamyšlení a modlitbu za jednotu křesťanů. Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů má téma "Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)Text je převzatý z Průvodce, který…

Celý článek

První den: Jeden zemřel za všecky (2K 5,14)

Týden modliteb za jednotu křesťanů V týdnu od 18. do 25. ledna zde nabízíme zamyšlení a modlitbu za jednotu křesťanů. Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů má téma "Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)Text je převzatý z Průvodce, který…

Celý článek

Znáš datum svého křtu?

Malý podnět k zamyšlení z katecheze papeže Františka: V Krédu, kterým každou neděli vyznáváme svoji víru, prohlašujeme: „Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů“. Je to jediná výslovná zmínka nějaké svátosti v celém Krédu. Křest je vskutku „branou“…

Celý článek

Zasvěť své děti Panně Marii

Víš, co ti radím, já farář nejmenší farnosti na Spiši? Zasvěť své děti. Neznamená to, že z nich budou automaticky řeholnice a řeholníci, ani to, že nikdy nezhřeší. Znamená to, že budou mít zvláštní ochranu Panny Marie, matky Boží. Já tak také…

Celý článek

Strach se ničí důvěrou

Při pohledu na betlémské jesličky vidíme kromě svaté rodiny i pastýře, anděly, darovníky a mudrce. Když se díváme na celou tu scenerii, mohou se nám vybavit dvě slova – radost a důvěra. Betlémská důvěra Josef a Marie museli mít hodně důvěry, když se…

Celý článek

ADVENTNÍ FERIE - Štědrý den

Rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. Jedině on, jedině on nás…

Celý článek

ADVENTNÍ FERIE - pátek

Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: „Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!“ Pravda je však jiná, drazí mladí, nepřišli jsme na svět „vegetovat“, mít se pohodlně a dělat ze života pohovku, která nás uspává.…

Celý článek

ADVENTNÍ FERIE - čtvrtek

Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici (…) Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.“ Nevyslovitelné a…

Celý článek

ADVENTNÍ FERIE - středa

„Vstaň, moje milá, moje krásko, a pojď!“ Kdyby oheň a železo měly rozum a kdyby železo řeklo ohni: „Přitahuj mě“, dokazovalo by tím, že si přeje ztotožnit se s ohněm tak, aby je prostoupil a rozžhavil svou žhavostí a aby se zdálo, že s ním tvoří…

Celý článek

« novější 1 5 8 9 10 11 12 13 14 17 starší »