Duchovní inspirace

Redakční blog s.magazínu s inspirací, povzbuzením a podporou v duchovní oblasti, aneb společně ke svatosti!

Modlitba jako "pracovní schůze"

O 6. neděli velikonoční byl ve farnostech brněnské diecéze čten pastýřský list otce biskupa Vojtěcha:„NEBOJTE SE!“Milé sestry, milí bratři,loďka církve pluje v těchto časech po rozbouřených vodách. Je zmítána větrem a vlnami, které vyvolávají strach…

Svatý na mostě

Největším světcem tohoto týdne je pro náš národ bezpochyby sv. Jan Nepomucký. Jeho povědomí o něm máme možná spíš na základě legend než historických souvislostí. V jednom ze svých kázáních ho v reáliích více přiblížil kardinál Dominik Duka:…

Hvězda mořská

Panna Maria není jen svatou tohoto týdne, kdy si jí připomínáme 8. května jako Prostřednici všech milostí. Celý květen jí patří. Modlíte se v květnu víc k Marii? Litanie, růženec či jinou oblíbenou modlitbu? Jsou u vás májové pobožnosti? Jaké místo…

Ty ses pomátl láskou!

Tento víkend u nás byla pouť. Máme kostel zasvěcený svaté Kateřině Sienské. Za ty roky, co poslouchám poutní kázání mám už nějakou představu o jejím životě, mnohé informace zaznívají s železnou pravidelností - žena málo vzdělaná, autorka krásných…

Krásné je to, dostat bolesti milost

16. dubna je připomínka sv. Bernadette Soubirous. Něco o jejím životě si můžete přečíst ZDE. Tady alespoň dvě videa, která se jí týkají.

Kněžská radost je střežena lidem Božím

Zelený čtvrtek je den kněžství. Více, než kdy jindy, církev děkuje za tuto svátost, za kněze a zároveň za ně prosí. V dnešní době se zdá modlitba za kněze ještě více aktuální. Při této příležitosti tedy nabízíme krátký úryvek z kázání papeže…

Pro lásku Boží, něco se sebou dělejte

Svatý František z Pauly se narodil 27. března 1416 v jihoitalském městečku Paula chudým, skromným a zbožným rodičům Jakubovi Martolillovi a Vienně z Fuskalda. Přišel však na svět s vážnou oční vadou, a proto ho rodiče svěřili v modlitbě sv.…

Světec, který dlouho hledal, co s životem

Svatý Jan z Boha (8.březen) zakladatel řádu milosrdných bratří otec chudých a nemocných patron hledajících, sklíčených a tápajících (1495-1550) Pokud bychom hledali světce, který by mohl být vzorem dnešním mladým lidem, svatý Jan z Boha bude mezi…

Postní koučink

Popeleční doba je před námi a s ní i tentokrát speciální nabídka uživatelům Signálů - postní koučink. Zapojit se může každý autorizovaný (neváhej, autorizovat se můžeš online) Není těžké dát si předseveztí pro postní dobu, těžší je ho dodržovat.…

Hledat "hovornu", kde s námi mluví Bůh

Velkým světcem tohoto týdne je svatý Petr Damiani, učitel církve. V roce 2009 o něm papež Benedikt XVI. krásně mluvil při středeční generální audienci. Součesně s životopisem světce v ní zároveň předkládal inspiraci pro duchovní život: (foto: Design…