S.MAGAZÍN

Duchovní inspirace

Redakční blog s.magazínu s inspirací, povzbuzením a podporou v duchovní oblasti, aneb společně ke svatosti!

Papež vybízí mladé k sociálnímu tažení

Papež František se jeví jako milý, otevřený a velice milosrdný. Ano, je člověkem lásky ke každému jednotlivci, i když se jedná o lidi na špatné životní cestě či o ty, kteří slouží zlu. Avšak láska je vždy nutně spojena s pravdou. Jak říkal sv.…

Celý článek

Buďte dobří, buďte svatí

Při příležitosti svatořečení dáváme slovo v naší rubrice Matce Tereze. Tři krátké úryvky jsou vybrány z knihy Pojď, buď mým světlem. (foto: Fred Miller, www.flickr.com, cc) Matka Tereza působila dojmem, že její vztah k Ježíši ji naplňuje útěchou. Ve…

Celý článek

Co je to vlastně milosrdenství aneb Jonáš k smíchu?

Vybrali jsme pro vás úryvek z katecheze otce biskupa Vojtěcha Cikrleho, která zazněla v českém národním centru v Krakově. (foto: rainycat, www.flickr.com, cc) Milosrdenství je hluboký základní postoj, ve kterém hledám dobro druhého. Postoj, který…

Celý článek

Nejsem jako farizej?

Následující zamyšlení je vybráno z homilie českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila, která zazněla v Krakově při mši svaté v českém národním centru. (foto: Petras Gagilas, www.flickr.com, cc) Ježíš se podíval na ženu a zeptal se: Ženo, kde jsou…

Celý článek

Kde je Bůh?

K zamyšlení vybíráme dva úryvky z promluvy papeže Františka, která zazněla při pobožnosti Křížové cesty na Světovém dni mládeže v Krakově. Foto: © Mazur/catholicnews.org.uk / CC BY-NC-SA „Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali…

Celý článek

Neříkej kdyby, buď svatý tam, kde jsi

Na gymnáziu jsem měl profesorku, která nás učila ruštinu. Občas si z nás vystřelila. Jako čtvrťáci jsem se považovali za mistry světa. Vzala nás do kina a mně dala přede všemi nosit svoji kabelku. Byla to pro mě velká potupa. Styděl jsem se a…

Celý článek

Láska prochází žaludkem aneb dobrou chuť s blahoslavenou Annou Maria Taigi

„Dycky mám ty buchty dobrý, ale dneska jak naschvál, pane faráři, když jste přišel na oběd, se mně to vůbec nepovedlo. Ach jó!“ Takhle a podobně se hospodyňky v rodinách omlouvají, když si myslí, že jejich kulinářské umění ještě nedosáhlo sedmého…

Celý článek

Hříchy věřících a vznikající pohoršení

Kdo z nás by se nesetkal s výrokem ve smyslu: „Podívej se, co ta církev všechno dělala...“, nebo „Vyjdou z kostela a už pomlouvají!“ Tato slova nezní libě, snad se dokonce stydíme, že je musíme slýchat. Co s tím? Můžeme zvolit přístup typu: „Mě se…

Celý článek

Pozor na ďábla! Přijde, když budeš na dně

Následující text je jednou z kapitol knihy Kazatelna život od známého slovenského kněze Mariána Kuffy. Hluboké a životně důležité věci řečené prostě, jasně, výstižně. (foto: Moyan Brenn, www.flickr.com, cc) Každý, kdo chce následovat Ježíše Krista,…

Celý článek

Otčenáš - nebezpečná modlitba?

Trochu provokativní nadpis je inspirován kázáním otce arcibiskupa Jana Graubnera, které zaznělo v sobotu 28. května na Národní pouti do Krakova-Lagiewnik. Z kázání, jehož hlavním tématem bylo odpuštění, zde nabízíme několik myšlenek: foto: R…

Celý článek

« novější 1 5 9 12 13 14 15 16 17 starší »