V roce 2018 proběhla v Římě synoda o mládeži. Papež František se nechal inspirovat bohatými úvahami a rozhovory a vše shrnul v dopise mladým – Postsynodní apoštolské exhortaci Christus vivit. V několika následujících článcích se jí budeme věnovat malým výběrem úryvků.

 

"První slova, kterými se obracím na každého mladého křesťana jsou: Kristus žije a chce, abys žil!

S velikou láskou píšu všem mladým křesťanům tuto apoštolskou exhortaci. Tento dopis připomíná některé pravdy naší víry a současně dává povzbuzení k růstu ve svatosti a k horlivosti v osobním povolání. 

V první kapitole papež zmiňuje několik mladých lidí, o kterých se píše v Písmu. Se Starého zákona např. Josefa, Gedeona, Samuela, Davida či Rút. Z Nového zákona vybírá marnotratného syna, prozíravé panny či bohatého mladíka z Markova evangelia.

Sláva mládí je v srdci, a ne ve fyzické síle nebo v dojmu, jakým člověk působí na druhé.

Pravé mládí spočívá v tom, že máme srdce, které je schopno milovat. 

Člověk může strávit své mládí v roztěkanosti, přelétavosti a povrchnosti, a polospánku, v neschopnosti pěstovat hluboké vztahy a proniknout do srdce života. Tak si připravuje chudou budoucnost bez podstaty. Naproti tomu může strávit své mládí i tím, že se věnuje krásným a velkým věcem, a tak si připravit budoucnost plnou života a vnitřního bohatství.

Jestliže jsi ztratil vnitřní sílu, sny, nadšení, naději a velkorysost, přistupuje k tobě Ježíš, jako přistoupil k mrtvému synu jedné vdovy, a vší mocí svého vzkříšení tě vybízí: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ (Lk 7,14)"


Christus vivit
Karmelitánské nakladatelství 2019