Panna Maria není jen svatou tohoto týdne, kdy si jí připomínáme 8. května jako Prostřednici všech milostí. Celý květen jí patří. Modlíte se v květnu víc k Marii? Litanie, růženec či jinou oblíbenou modlitbu? Jsou u vás májové pobožnosti? 
Jaké místo u vás Maria má? Jaký k ní máte vztah? Podělte se v komentářích. 

 

Ach, kdykoliv na moři tohoto světa cítíš, 
jak tebou zmítají bouře a pokušení víc, 
než když kráčíš po zemi, 
neodvracej svůj zrak od nejjasnější ze všech hvězd, 
nechceš-li, aby tě pohltily vlny.

Vanou-li vichry pokušení,
klopýtáš-li úskalím strastí, 
vzhlédni k hvězdě, volej Marii. 
Dorážejí-li na tebe vlny pýchy, ctižádosti, reptání či závisti, 
vzhlédni k hvězdě, volej Marii; 
přepadne-li křehkou lodičku tvé duše hněv, lakomství, tělesná vášeň, 
vzhlédni k hvězdě, volej Marii.


Drtí-li tě ohavnost zločinu a tvou duší zmítá neklid vin, 
děsí-li tě přísný soud a vír melancholie tě vtahuje do propasti zoufalství, 
vzpomeň na Marii.
 

V nebezpečích, ve starostech, v pochybách, 
mysli na Marii, volej Marii.


Nedopusť, aby odešla z tvého srdce, ať její jméno stále spočívá na tvých rtech, 
neodvracej zrak od příkladu jejího života, aby sis v modlitbě vyprosil její pomoc.


Budeš-li kráčet v jejích stopách, nezabloudíš,
Budeš-li se k ní modlit, nedotkne se tě zoufalství,
Budeš-li na ni myslet, nemůžeš zhřešit. 
Drž se jí pevně, abys neupadl; v její ochraně se nemusíš bát ničeho.
Půjde-li ona s tebou, neunavíš se, skloní-li se k tobě, dojdeš k cíli
 –a pak poznáš sám, jak pravdivá jsou slova:"a jméno panny bylo Maria."

Svatý Bernard z Clairvaux, učitel církve

(foto: Jose miguel Gago, www. flickr.com)