„Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost “ ( Dt 1 6 , 18 - 20 )  - to je letošní hlavní verš Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který na severní polokouli probíhá tradičně ve dnech 18. – 25. ledna. Tato data navrhl v roce 1908 Paul Wattson, aby spojil svátky sv. Petra a sv. Pavla, a tato doba tak má symbolický význam. Na jižní polokouli, kde leden patří do období prázdnin, církve často využívají k oslavě týdne modliteb jiné dny, např. kolem Letnic (jak zněl návrh Hnutí pro víru a řád v roce 1926), jež mají pro jednotu církve také symbolický význam.

(zdroj: Radek Smékal, wikipedia.org)

 

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů pro letošní rok připravili křesťané z Indonésie. Tato země je s počtem 265 milionů obyvatel, z nichž asi 86 % se hlásí k islámu, známá jako stát s největší muslimskou populací na světě. Dalších 10 % obyvatelstva tvoří křesťané nejrůznějších tradic. Co do počtu obyvatel i co do rozlohy je Indonésie největším státem jihovýchodní Asie. Tvoří ji více než 17 000 ostrovů, 1 340 různých etnických skupin a přes 740 místních jazyků, a přesto všechny v jejich různosti spojuje jeden jazyk, indonéština (Bahasa Indonesia).

 

Z brožurky pro Týden modliteb za jednotu křesťanů jsou vybrány i následující prosby, které jsou připraveny pro ekumenické bohoslužby:
 
 
Modlitba věřících
 
Přednesme nyní Pánu své prosby za církev i za potřeby celého lidstva.
 
Ze všech ostrovů i moří klaníme se tobě, Bože, Stvořiteli všeho života.
Ze všech hor a údolí chválíme tě, Bože, Spasiteli světa.
Jazyky všech národů děkujeme ti, Bože, Utěšiteli těla i duše.
Přicházíme před tebe se svými břemeny i nadějemi.
Prosíme tě dnes:
Vyslyš, Bože, naše prosby a daruj nám svou lásku.
 
 
Prosíme za všechny, kdo jsou obklopeni nespravedlností.
Dej nám odvahu, ať jim pomáháme pozvednout hlas a posilujeme jejich naději.
Prosíme také za ty, kdo se nespravedlnosti dopouštějí.
Dej, ať tvá dobrota naplní naše srdce a učiní z nás nástroje svobody a pokoje.
Prosíme za všechny instituce i jednotlivce, kteří usilují o spravedlnost.
Kéž vždy jednáme spravedlivě podle tvého slova.
Prosíme tě dnes:
Vyslyš, Bože, naše prosby a daruj nám svou spravedlnost.
 
 
Prosíme za viditelnou jednotu církve.
Veď nás, ať uskutečňujeme Ježíšovu prosbu,
abychom byli jedno, a společně se snažíme zjevovat tvé království.
Prosíme tě dnes:
Vyslyš, Bože, naše prosby a daruj nám nadšení pro jednotu.
 
Děkujeme ti za množství barev, kultur a zvyků, které tvoří tento náš svět.
Navzdory všem odlišnostem nás sjednoť ve své lásce
a pomáhej nám, abychom se společně zastávali života
a přetvářeli tento svět ve spravedlivý a pokojný domov pro celé lidstvo.
Prosíme tě dnes:
Vyslyš, Bože, naše prosby a daruj nám svůj pokoj.
 
Brožurka k letošnímu Týdnu modliteb za jednotu křesťanů je ke stažení ve formátu PDF či MS Word  ZDE