Na konci srpna proběhlo v irském Dublinu Světové setkání rodin, kterého se zúčastnil i papež František. V sobotu večer při festivalu rodin zaznělo několik svědectví a na ně papež reagoval celkem obsáhlou promluvou. Velkou část věnoval tématu odpuštění.

Nenavykne-li si rodina na odpouštění, roznemůže se a postupně se hroutí. Odpouštět znamená opustit se a darovat.

Též se dotknul tématu sociálních sítí. Řekl, že nejsou pro rodinu nutně problémem, že mohou pomáhat při vytváření sítě přátelství, solidarity či pomoci. Rodiny se tak mohou kontaktovat a mohou z toho mít prospěch. Ovšem, je potřeba užívat je umírněně a rozvážně.

Příběh Teda a Nishy může všem rodinám pomoci, aby zkoumali, zda není třeba omezit čas, trávený s těmito technologickými prostředky, a věnovat se důkladněji sobě navzájem a Bohu. Když užíváš sociální sítě přespříliš, „ocitáš se na orbitě“. Když u stolu v rodině namísto hovoru s druhými má každý mobil a je připojen někam ven, je „na orbitě“. To je však nebezpečné. Proč? Protože ti odebírá konkrétnost rodiny a uvádí tě do „plynného“ života bez konzistence. Mějte se na pozoru.

 

(foto: Luigi Mengato, www.flickr.com)

 

Na úplný závěr se společně se všemi účastníky papež modlil modlitbu setkání:

 

Bože, náš Otče,
jsme bratry a sestrami v Ježíši, tvém Synu,
a v Duchu tvé lásky tvoříme jednu rodinu.
Zahrň nás požehnáním radosti z lásky.
Dej, ať jsme trpěliví a vlídní,
milí a velkorysí
a ujímáme se těch, kdo jsou v nouzi.
Pomáhej nám žít tvé odpuštění a pokoj.
Svou láskyplnou péčí ochraňuj všechny rodiny,
zvláště ty, za které nyní prosíme:
(chvíle ticha).

Rozmnožuj naši víru,
posiluj naši naději,
uchovej nás v bezpečí své lásky
a dej, ať jsme ti stále vděční
za dar života, který společně sdílíme.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Maria, matko a průvodkyně, oroduj za nás.
Svatý Josefe, otče a ochránce, oroduj za nás.
Svatí Jáchyme a Anno, orodujte za nás.
Svatí Ludvíku a Zelie Martinovi, orodujte za nás.

 

citace převzaty z radiovaticana.cz

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka ze signálů:
Nechcete tuto modlitbu zařadit do své rodinné modlitby?

A jak se doma modlíte vy? Podělte se o to v komentářích. Sdílení může být inspirující pro mnohé.