"Milí přátelé,

co znamená stavět na skále? Stavět na skále znamená být si vědomi, že se setkáme s protivenstvími. Kristus říká: "Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhli se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále" (Mt 7,25). Tyto přirozené jevy nejsou jen obrazem mnoha protivenství lidského osudu, ale ukazují i to, že se dají předvídat. Kristus neslibuje, že se na dům ve výstavbě nepřižene liják, neslibuje, že ničivá vlna nezavalí to, co je nám nejdražší, neslibuje, že bouřlivý vítr neodnese to, co jsme vybudovali často za velkých obětí. Kristus nejen chápe touhu člověka po trvalém domově, ale je si plně vědom i všeho, co může obrátit štěstí člověka v trosky. Nedivte se tedy protivenstvím, ať jsou jakákoli! Neztrácejte kvůli nim odvahu! Dům postavený na skále není stavbou vydanou hře přirozených sil vepsaných do tajemství člověka. Postavit na skále znamená, že se můžeme vědomě spoléhat na to, že v těžkých chvílích je tady jistá síla, s níž můžeme zaručeně počítat."

řekl papež Benedikt XVI. mladým lidem v Polsku v roce 2006.

(foto: zcar.300, www.flickr.com, cc)

 

zdroj: Jste nadějí církve
vydala Sekce pro mládež ČBK