V roce 2007 podnikl papež Benedikt XVI. apoštolskou cestu do Latinské Ameriky. Na stadionu v brazilském Sao Paolo se setkal s mládeží, kde mimo jiné řekl i toto:

 

Ježíš nás ujišťuje, že dobrý je jedině Bůh. Když vidíme krásu stvoření a zakoušíme dobrotu v něm přítomnou, není možné nevěřit v Boha a nemít zkušenost jeho přítomnosti, která je spásná a útěšná. Kdybychom dokázali vidět všechno dobro, které je na světě, a ještě víc zakusit dobro, které pochází od Boha samého, nikdy bychom se mu nepřestali přibližovat, chválit ho a děkovat mu. On nás bez ustání naplňuje radostí a dobrem. Jeho radost je naší silou. My ale poznáváme jen částečně. Abychom dobře pochopili, potřebujeme pomoc, kterou nám církev nabízí při mnoha příležitostech zejména v katechezi. Ježíš nám ukazuje, co je pro nás dobré, a sám nám také dává první katechezi. "Chceš-li vejít do věčného života, zachovávej přikazání!" (Mt 19,17). Vychází z toho, co ten mladík jistě už získal v rodině a v Synagoze, on totiž zná přikázání. Ta vedou k životu, to znamená, že nám zajišťují autenticitu. Jsou velkými ukazateli, které nám vyznačují správnou cestu. Kdo zachovává přikázání, je na Boží cestě.

Pouhá jejich znalost ale nestačí. Svědectví je silnější než vědění, je totiž věděním, které je už aplikované. přikázání nám nejsou nařizována zvenčí, neumenšují naši svobodu. Naopak, tvoří mocné vnitřní stimuly, které nás vedou k jednání určitým směrem. V jejich základu je milost a přirozenost, která nám nedovolí stagnovat. Musíme jít. Jsme pobízeni, abychom něco dělali, abychom se realizovali. A realizovat se skrze činy vlastně znamená stát se skutečnými, reálnými. Do značné míry jsme už od mládí tím, čím chceme být. Jsme, abychom tak řekli, dílem svých rukou.

...

Léta, která prožíváte, jsou roky přípravy na vaši budoucnost. "Zítřek" záleží do značné míry na tom, jak žijete "dnešek" svého mládí. Před očima máte život, který si přejeme dlouhý. Drazí mladí, tenhle život je ale jen jeden, je jedinečný. Nedovolte, aby uběhl nadarmo, nepromarněte ho. Žijte s nadšením, s radostí, ale zvláště se smyslem pro odpovědnost.

(zdroj foto: www.cirkev.cz)

zdroj: Jste nadějí církve
vydala Sekce pro mládež ČBK