Máme zde čas, kdy se naše pozornost více než jindy obrací k Duchu Svatému. Jak ho ve svém životě vnímat? Jak s Ním spolupracovat? Nejen o tom mluvil ve své přednášce Mons. Jan Graubner v roce 2012 na Celostátním setkání mládeže ve Ždáru nad Sázavou. Zde z této přednášky nabízíme několik myšlenek.  

 

 

Duch Svatý dělá s člověkem velké změny. Jedno je ale podstatné. Bůh jedná v člověku, ne místo něho. Duch Svatý připomene, co nám říkal Ježíš, ale my musíme vědět, co Ježíš říká. Tomu, kdo se učil, pomůže nápověda, pokud má u tabule okno a nemůže si vzpomenout. Znáte však ty trapné školní scény, kdy stojí u tabule někdo, kdo učivo neviděl. Celá třída napovídá, ale nic to nepomůže, protože každé slovo, které zachytí, překroutí. Je jen k smíchu. I v životě je to tak. Nápověda Ducha Svatého pomáhá těm, kteří znají Ježíšovo myšlení a jednání a navíc jsou citliví k hlasu svědomí, který je hlasem Božím. Když někdo zná z evangelia Ježíšovo chování, snadno přijde na to, jak by Ježíš jednal na jeho místě v konkrétní situaci.

 

 

Působení Ducha Svatého v nás se však nehodnotí podle darů, nýbrž podle plodů. V listu apoštola Pavla Galaťanům čteme vyjmenované plody Ducha: láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. To jsou plody, které nese život podle Ducha. Chceme-li sklízet takové plody, musíme žít podle Ducha a ne podle těla. Tedy ne podle toho, co se nám chce nebo na co máme chuť. Protože to by nám diktovalo tělo. Kdo žije podle toho, co chce tělo, sklidí odpovídající plody. Svatý Pavel uvádí také plody těla: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci. Chceme-li plody Ducha, pak musíme žít jako ti, kdo náležejí Kristu a svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi ukřižovali. Když je Duch naším životem, pak podle Ducha jednejme (srov. Gal 5,16-26). Rozhodnutí je na nás.

 

Život je cesta vyžadující stále nové kroky, stálé opouštění dosažených jistot a odvážné začínání v naději a důvěře. Život v Duchu Svatém je život důvěrného přátelství s Ježíšem, je to cesta náročná, ale krásná, plná dobrodružství, často i s našimi pády a zraněními, ale i novými zkušenostmi s Ježíšem, který nám dává poznat různé tváře lásky, nejčastěji trpělivosti a milosrdenství.

 

vybráno z knihy Ovoce Ducha
vydalo nakladatelství Paulínky
foto: Dominik David