Jestliže je doba postní završena slavností Vzkříšení Páně, tak doba velikonoční směřuje ke slavnosti Seslání Ducha svatého. Nová mobilní aplikace má za cíl lépe se na tuto slavnost připravit. 
Každodenní příšpěvky mohou pomoci božskou Osobu Ducha svatého lépe poznat.

Aplikace ve svých sekcích obsahuje mj. krátké texty o Duchu svatém, modlitby k Duchu svatému a kázání. 
Velikonoční paprsky jsou příležitostí více poznat božskou Osobu Ducha svatého. Během velikonoční doby tak vznikne stručný katechismus o Duchu svatém.
B-citáty (biblické citáty) o Duchu svatém jsou doplněny S-modlitbami (střelnými modlitbami). Spolu s modlitbami z knihy Zpěv Ducha tak vzniká modlitební „knížka“ zaměřená na Ducha Božího.

Od Velkého pátku v rámci aplikace běží novéna k Božímu milosrdenství. Obsahem vztaženým k Duchu Svatému se začne plnit od neděle Božího milosrdensví (8. 4. 2018)

Jak aplikaci získat? 

Ke stažení je k dispozici v nabídce Google Play. Mimo to je také možnost nechat si texty posílat do mailu nebo přistupovat přes internetový portál velikonocnipaprsky.maweb.eu

 


Ilustrační fotografie. CC0 Creative Commons. Autor: Efraimstochter. pixabay.com