Svátost smíření - svátost, kterou v těchto dnech budeme slavit téměř všichni. Jak se na ní dobře připravit? Možná vám k tomu pomůže jedna kapitola z knížky P. Roberta Bergmana Životní cesta hříšníkova aneb blog o zpovědi.   
 
(foto: Irena Grimová, www.clovekavira.cz)
 
Když se piloti připravují na let letadlem, mají před sebou tzv. checklist. To je seznam všech důležitých věcí, které před startem musí zkontrolovat: svačina, kafe, palivo, funkčnost letadla, navigační přístroje, rádio, MP3, počet křídel apod. Podobná předletová příprava se dá dělat i před zpovědí. Používají se k tomu zpovědní zrcadla (o kterých jsem už psal), nebo je možné použít checklist oblastí, ve kterých se nejčastěji dělají chyby. Není to hledání silných stránek, ale hříchu. Cílem ale nebude najít hřích tam, kde není, ale pravdivý pohled na vlastní život – odhalení a vyznání hříchu. Zpytovat svědomí je dobré v prostředí přijetí Bohem a tím je prostor modlitby. Ve svátosti smíření nejde v první řadě o hřích, ale o setkání s odpouštějícím Bohem. V případě přecitlivělosti nebo vážných problémů je praktické si o tom promluvit se svým zpovědníkem. Pokud se člověk nad svým životem zamýšlí každý den nebo alespoň týdně, je i příprava na svátost smíření snazší.
1. Chce to dostatečný volný čas někde v klidu (nejméně 15 minut).
2. Znamení kříže, prosba o Ducha Svatého pro přípravu i pro zpověď.
3. Četba Božího slova (např. Lk 15,11 - 32) klidně 2x až 3x.
4. Ve chvíli ticha se vžít do úryvku z Bible a zamyslet se nad ním. Vstoupit do jeho postav.
5. Projít si oblasti přípravy a vše, co nepatří do života Božího syna/dcery (hřích).
6. Hříchy je možné si někam stručně poznamenat (pomůcka ke zpovědi).
7. V případě bezradnosti nebo pochybností se poradit (třeba se zpovědníkem).
8. Vzbudit lítost nad hříchy. Je možné si dát konkrétní předsevzetí.
9. Prosba o sílu, o odpuštění, o požehnání pro svátost smíření, za zpovědníka.
Modlitba Otče náš...

 

Oblasti přípravy
Tři oblasti vztahů –k Bohu, k druhým lidem a k sobě.
Věřím v Boha? V jeho dobrotu, lásku a konkrétní pomoc v mém životě? Prosím o větší víru? Jsem vděčný/á za svou víru, za to, že znám Boha? Nestydím se za víru? Nevěnoval/a jsem se něčemu zlému? (Magie, horoskopy, věštění,
okultismus...) Jsem Bohu vděčný/á? Za co? Za co nejsem vděčný/á? Pracuji na tom? Jaká je má modlitba? (Čas, disponování se, pravidelnost...) Řeším s Bohem to, co naplňuje mé srdce? Počítám s Bohem ve svém životě? Modlím se za svou rodinu a své blízké? Za ty, kterým jsem to slíbil/a, nebo to zvlášť potřebují? A za ty, kteří nepatří mezi mé přátele, nebo mi lezou na nervy? Mše – Eucharistie. Byl/a jsem na ní (alespoň v neděli)? Tělem i duchem?
Snažím se o to? Je pro mě přijímání setkáním s živým Bohem? Dělám své skutky z lásky k Bohu a k bližním? Nebo spíš pro sebe?
Jsou mí bližní skutečně mými blízkými? Jsem takový/á i já jim? Jsem ochoten/na jim pomoct, když něco potřebují? Bez zbytečných řečí? Dokážu respektovat své bližní? (Jejich potřeby, přání, názory, odlišnosti...) I když s
nimi nesouhlasím? Neposuzuji lidi okolo sebe? Jak mluvím o druhých lidech? Snažím se najít to dobré nebo to
špatné? Nepomlouval/a jsem? Nelhal/a jsem? Nekřivdil/a jsem někomu? Nepodvedl/a jsem někoho? Neublížil/a jsem záměrně někomu? Mám v úctě svého životního partnera (své rodiče)? Mám ho (je) rád/a? Věnuji se jim? (Naplňuji svým životem obsah manželského slibu?) Jsou nějaké mezery v mé ochotě odpouštět (odpustit)? Chci odpustit? Bližním? Sobě? Když udělám nějakou chybu, dokážu se přiznat? Umím říct:„Promiň.“?
Plním poctivě své stavovské povinnosti? (Práce, péče o rodinu, studium...) Nebyl/a jsem pro někoho zbytečným pohoršením? Nemluvil jsem sprostě? Neříkal jsem zbytečně Boží jméno? Vážím si každého lidského života? Starám se o sebe, o své potřeby, o své tělo? Neničím si zdraví? (Alkohol, drogy, ...)
Jak se chovám k věcem? Mají v mém srdci správné místo? Zacházím svědomitě s věcmi i penězi? Neukradl/a jsem něco? Nezničil/a jsem úmyslně něco? Nezáviděl/a jsem něco někomu? Jak prožívám svou sexualitu? (Nečisté myšlenky, pohledy, slova, skutky...) Usiluji o vnitřní čistotu srdce? Sexualita je krásným Božím darem k vyjádření lásky v manţelství a k plodnosti, ţiji podle toho? Jak vypadá můj volný čas? Nepromarňuji ho zbytečně? (TV, PC,
FB...) Umím odpočívat? Nebyl/a jsem líný/á? Nebo workoholik? Rozlišuji dobře to, na co mám, a to, na co nestačím? Nelpím na něčem, co by mi překáželo ve vztahu k Bohu? Dokážu prožívat radost a naději v Bohu? Nejsem pesimista? Nepoddával/a jsem se zbytečné skleslosti? Věřím, že Boží láska je větší než všechny mé nedokonalosti a hříchy?
Co dalšího vnímám ve svém životě jako hřích? ...
Vzbuzení lítosti nad hříchy...