„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“ (Ex 15,6).

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů (18.-25. ledna) nabízí několik příležitostí.

Jednak – společně se modlit. Co může být silnějším výrazem víry a naděje, než společná modlitba těch, jejichž víra je společná, přestože se někdy ubírá různými cestami?

Smíme také vydávat svědectví pro lidi mimo církev, že toho jsme schopni a že tak činíme rádi. Že nejsme do sebe zahledění, naopak, že v úctě a respektu přijímáme jedni druhé.

A ještě – letošní texty připravili křesťané z Karibiku. To nás směruje ven, za hranice našich církví, za hranice našich států i za hranice Evropy.

Nejsme se svými problémy jediní na této planetě. Naše modlitby míří k nám, do naší situace roku 2018, a míří také k těm, kdo na tomto krásném světě žijí s námi, blízko i daleko.

Tolik z úvodního slova brožurky, kterou vydaly k následujícímu týdnu Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví. Ve formátu MS Word je ke stažení ZDE. Najdete v ní například texty ke slavení ekumenické bohoslužby, včetně notového zápisu písně s krásným textem Boží pravice. Dále jsou tam informace o ekumenické situaci v Karibiku a něco z historie Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Zde na signálech vám z ní budeme během celého týdne přinášet biblické úvahy a modlitbu na každý den tohoto týdne.