V letošní předvánoční promluvě k Římské kurii řekl papež František myšlenku, která vede k zamyšlení nad vlastní vírou v souvislosti s Vánocemi. Jaká je naše víra?

 

„Vánoce nám však připomínají, že

víra, která v nás nevyvolává krizi, je krize víry;
víra, která nám nedává růst, je víra, která potřebuje růst;
víra, která nám neklade otázky, je víra, nad níž je třeba si klást otázky;
víra, která nás neoživuje, je víra, kterou je třeba živit;
víra, která námi neotřásá, je vírou, kterou je třeba zatřást.

Pouze intelektuální nebo vlažná víra je ve skutečnosti pouhou nabídkou víry, která se bude moci uskutečnit teprve tehdy, až zahrne srdce, duši, ducha a celé naše bytí, až dovolíme Bohu, aby se narodil a znovuzrodil v jesličkách srdce, až dovolíme betlémské hvězdě, aby nás dovedla na místo, kde spočívá Boží Syn, nikoli mezi králi a v luxusu, nýbrž mezi chudými a pokornými.“

 

 

Ze signálů vám přejeme, ať se ve vašem srdci Bůh narodí.

 

zdroj:www.radiovaticana.cz