Z televize známe sérii veselých filmů o četníkovi ze Saint Tropez. Neodolatelně ztřeštěný Louis de Funes uvedl do těchto komedií několik scének s mladou řeholnicí, která roztodivným způsobem řídí své autíčko. Vždy se s ním nachomýtne k situaci, v níž zafunguje jako anděl spásy a vydatně hrdinovi pomůže.

Jsou-li všechny situace ve Funesových filmech plné bujného veselí, situace s mladou jeptiškou nás naplňují veselím oblažujícím, radostí. Čím to je? Ta mladá, okouzlující jeptiška, je totiž vtělená důvěra v dobrotivou Boží prozřetelnost. Štastně se směje všem krkolomným překážkám a nebezpečím a ve smíchu, ale s vnitřní vážností, při nich uklidňuje vyděšeného četníka: "Neptej se milý synu, Pán nás vede." A Pán, podle plánů scénáristy, je skutečně vždycky dovede ke zdárnému cíli. Ten její nevinný, bezstarostný smích je nejen příjemný, ale i morálně nabádavý a posilující zážitek, který sám stojí za zhlédnutí celého filmu.
Náš každodenní život se jen zřídka vyhrocuje do tak krajních a absurdních situací, ale i nám může být Bůh zárukou a ubezpečením, zdrojem síly a potřebné jistoty. I nás Kristus, Boží Syn, za všech okolností nabádá: Nebuďte malověrní, důvěřujte svému Bohu. Je s vámi a dovede utišit každou bouři, jestliže to utišení je k vašemu skutečnému dobru.

 

Václav Renč (1911-1973)
český křesťansky orientovaný básník, dramatik a překladatel
Myšlenka na den, Radio Proglas