Postní doba se nám pomalu uzavírá a my můžeme hodnotit, jak se nám podařilo ji prožít, zda jsme vytrvali ve svých předsevzetích, jestli jsme se nechali obohatit třeba i nečekanou Boží milostí. Někteří z uživatelů Signálů se zapojili do postního koučinku, který jim nabízel možnost elektronického kontaktu s duchovní osobou. Cílem bylo nabídnout vám duchovní podporu v době postního snažení.

 

 

Celkem 40 účastníků jsme losem přiřadili ke 14 kněžím, řeholníkům a řeholnicím.  Jak vyplynulo ze zpětné vazby od našich koučů, někteří se zapojili s chutí a vytrvali, někteří svou snahu po čase vzdali, každopádně kdo chtěl, měl možnost načerpat novou zkušenost a využít to dobré, co duchovní podpora nabízí. Z ohlasů účastníků vybíráme:

"Nápad to byl skvělý, se svým koučem jsem komunikovala přes Signály. Nejdříve jsme trochu hledali a vykomunikovávali jaká vlastně je moje představa o postu. Dostávala jsem různé náměty k zamyšlení, ke čtení, vcelku na míru tomu, co jsem daný týden prožívala či řešila. Moje původní představa předsevzetí se nakonec nezrealizovala úplně, ale zato se povedlo rozvinout celé snažení do dalších oblastí mého života, takže to probíhá mnohem lépe než jsem si představovala."

"Nejdřív jsem byla z volby pořádně rozčarovaná. Měla jsem různé představy, ke komu bych mohla být vylosovaná a ani jedna z nich nevyšla. Byla jsem vylosována knězi, kterého vůbec neznám, není na signálech a prakticky o něm nejde nic vygooglovat. Takže opravdu krok do neznáma. Pak přišel první mail. Takže začalo moje hledání toho správného předsevzetí. A právě nápověda s výběrem, ale zároveň bez nucení do něčeho, co by pro mě nebylo blízké, pro mě bylo velmi přínosné. Vlastně už dlouho jsem nezažila postní dobu s jasným cílem. (...) Moc si cením luxusu být povzbuzována. Jako matka povzbuzuju zbytek rodiny vlastně pořád, když se ráno nechce dětem vstávat, v jejich školních i školkových neúspěších, manžela ve starosti o rodinu. Tohle je čas pro mě, k nezaplacení :)."

"Aktivitu hodnotím pozitivně - přes nevýhodu, kterou vnímám v tom, že nemohu být s doprovázejícím v osobním kontaktu, to myslím pro mě splnilo účel. Pomohlo mi dát postní době nějakou strukturu, dostala jsem zpětnou vazbu, povzbuzení a doporučení."

 

 

Ohlédnutí za postní duchovní podporou nám poskytli také naši koučové:

"Samozřejmě má komunikace písemnou formou svá úskalí (osobní rozhovor v jeho bezprostřednosti a dynamice nic nenahradí). V obou "mých" případech se však jednalo o lidi bez předchozí zkušenosti nějakého individuálního doprovázení, takže jim tento způsob svým způsobem pomohl překonat počáteční obavy z neznámého. Bylo jim skrz signály nabídnuto něco, do čeho by možná sami nikdy ani nešli: "Osobně oslovit kněze nebo řeholnici? Bude mít na mě čas? Bude se mu/jí chtít do toho se mnou jít?" A tu je jim nabídnut písemný kontakt (zaručuje určitý odstup) na dobu určitou s člověkem, který si na ně čas udělat chce... Minimálně v tomto směru je duchovní koučink výborný nápad. Jasný signál: je tu někdo pro Tebe... A co se z toho, s Boží pomocí, vyloupne dál - ví Bůh..."

"Duchovní koučink je výborný nápad. (...) Na hodnocení procesu si netroufám, to ponechávám Duch sv. a doprovázenému. Snad jen reflexe procesu - za mě by neškodilo nabídnout rámec organizační podobně jak třeba v jiných oblastech jsou tzv. kontrakty (psychoterapie atd). Pak už záleží na potřebě a kreativitě obou stran."

"Myslím, že je to pozitivní zkušenost. Navzájem jsem se za sebe modlili a snažili se aspoň na dálku něco udělat pro sebe a pro Pána. A to rozhodně smysl má. Komunikace úplně v pohodě. Podle mailů se mi zdá, že nějaký posun je. Jak je v to v reálu, těžko říct. A více asi psát nechcu, přece jen to beru jako tajemství ;) Ale můžete napsat, že to bylo obohacující snad pro obě strany."
 
"Dostala jsem tři ženy na duchovní doprovázení. Zpočátku mi všechny psaly nadšeně o svých postních předsevzetích. Některým se to dařilo, ale někdo i postupně přicházel na to, že žít dobře své ženství a mateřství, dává zabrat samo o sobě. Vyměnila jsem si s každou doprovázející 4 - 6 dopisů. Určitě bych jim nabídla, abychom se po velikonocích i osobně setkaly, pokud budou chtít a jejich časové i moje možnosti to dovolí."
 
"Nelze jednoduše zhodnotit tuto formu duchovního doprovázení, do které jsem se zapojil. Dalo by se toho napsat mnoho, ale chtěl bych vlastně zmínit jedinou věc, kterou hodnotím jako maximálně pozitivní a skvělou! Snad si doprovázení účastníci - a zdá se, že alespoň jeden z těch mých ano - uvědomili, díky této aktivitě, jak důležité je v životě duchovní vedení, a tak je proběhlá "elektronická ochutnávka" povede k tomu, že se budou snažit najít si reálného duchovního vůdce, se kterým se budou pravidelně osobně setkávat. (...) Ostatní připomínky jsou, myslím, nasnadě, např. složité vysvětlování daného problému, pozdní odpovědi (z obou stran), "mrtvý" dialog (dotyčná osoba nemá možnost spontánně zareagovat), neosobní forma,... To všechno ale rozhodně, podle mého názoru, vyvažuje právě to velké pozitivum, o kterém jsem psal výše."
 
"Zda to pro ně bylo obohacující a pomohlo jim na cestě za Pánem v době postní, to by spíš měli zhodnotit oni :-) . Osobně jsem měl radost nad tím, jak se opravdu snaží a dobu postní skutečně žijí. Dobrý boj bojovali, víru uchovali. Mohu-li říci dopředu, jak doufám, kříž Krista ve svém životě přijímají - a tak se Vzkříšeným se určitě radostně setkají."

 

Realizační tým Signálů má radost, že aktivita přinesla své plody. V příštím roce se budeme snažit postní duchovní koučink zopakovat. Teď už prožíváme tajemství velikonočního tridua. Přejeme vám všem požehnané Velikonoce!

 

 (fotky: www.pixabay.com)