Následující text je závěrečným úryvkem z promluvy otce arcibiskupa Jana Graubnera, která zazněla na 5. Celostátním fóru mládeže v Olomouci. Inspirující může být pro všechny, zvláště teď v době postní. Jak žijeme své křesťanství?

 

 

Od mladých křesťanů dnes očekávám hrdost na víru v Krista, který je skutečným Spasitelem světa - i toho dnešního se všemi jeho maléry. Křesťané dostali víru darem spolu s povoláním být světlem světa a solí země. Očekávám snahu žít z víry i před druhými a nezaleknout se kritiky či posměchu, nebo nějaké ztráty. Revoluce není možná bez obětí. U té skutečně křesťanské revoluce však neobětujeme druhé, nýbrž sebe. Zříkáme se nepoctivých výhod a zisků, na které někdo doplácí, lživých slibů při hledání moci, ale i manželského života před svatbou, abychom ukázali, že nepohrdáme svátostí manželství, ale opravdu stojíme o Boží požehnání pro budování trvalého vztahu manželské lásky. Životní kariéru si plánujeme tak, abychom mohli včas založit rodinu a dobře vychovat děti, bez nichž není budoucnost. Nebojíme se pracovat vlastníma rukama. Ptáme se, jestli nás Bůh nevolá, abychom se nabídli do služby církvi a zasvětili svůj život Jemu.

Dnes záleží na každém z nás. Jestli se přizpůsobíme duchu doby a necháme se jím ovládnout, my sami přispějeme k zániku současné společnosti. Jestli najdeme odvahu lišit se od okolí, být viditelným a srozumitelným znamením Božího království a vydávat svědectví Kristu, ukážeme Evropě cestu ke skutečně lepší budoucnosti. Evropa vyrostlá z křesťanských kořenů bude mít budoucnost, když křesťané budou zdravou solí země a světlem světa. Jako se světlo nestaví pod nádobu či pod postel, nemůže se křesťanství skrývat v soukromí. Křesťané mají zodpovědnost za společnost kdysi křesťanskou a musí se jako zodpovědní chovat nejen v soukromém, ale i v hospodářském a politickém životě. Dar víry jsme dostali k tomu, abychom mohli být užiteční. Pokud ho nevyužijeme, zmaříme šanci, která se opakovat nebude. Já tedy od mladých křesťanů očekávám, že přijmou nabídnutou příležitost. Očekávám, že život mladých křesťanů kvasem evangelia znovu prokvasí svět ve všech jeho strukturách. Pak jistě uslyšíme i více dobrých zpráv. Mladí přátelé, my biskupové nyní nasloucháme vašim přáním a potřebám. Řekněte otevřeně, co od nás očekáváte, čím vám můžeme pomoci ve vašem náročném díle. S naší modlitbou i podporou můžete počítat.

+Jan Graubner, arcibiskup olomoucký