Víš, co ti radím, já farář nejmenší farnosti na Spiši? Zasvěť své děti. Neznamená to, že z nich budou automaticky řeholnice a řeholníci, ani to, že nikdy nezhřeší. Znamená to, že budou mít zvláštní ochranu Panny Marie, matky Boží. Já tak také zasvěcuju lidi.

Musejí o tom vědět? Nemusejí.

Jak to? Když se ti narodí syn a dáš mu na konto ticís eur, je to platné? až kdyby on v budoucnu tyto peníze odmítl, přestane to být platné. Když tvé dítě toto zasvěcení později odmítne, potom nebude platné. Ale než odmítne, zasvěť ho. Udělej to tak, jak umíš, třeba neobratně. Klidně to může být neobratné.

Maturita z lásky
Marián Kuffa

 

 Panno Maria, ty jsi blízko Srdci Ježíšovu. Svěřuji svoje děti do tvé mateřské péče a od nejútlejšího dětství je odevzdávám zcela tobě. Kéž je provází tvá mocná ochrana na všech jejich cestách.
Buď jejich strážkyní, uchovej je v nevinnosti duše a ve zdraví těla. Vypros jim od Boha světlo do jejich nezkušenosti, oporu v slabostech, ovládání vášní, aby vždycky kráčely po cestě pravdy a ctnosti.
Pronikni jejich duši spasitelnou bázní Boží, která je počátkem moudrosti, aby statečně bojovaly proti svým chybám, slabostem a nebezpečným situacím.
Pros za ně, aby vytrvale sloužily Bohu na této zemi a jednou ho mohly s tebou chválit v nebi. Amen.

 

 

 

 

 

 

    (modlitba zdroj www.vojtechkodet.cz)