Týden modliteb za jednotu křesťanů

V týdnu od 18. do 25. ledna zde nabízíme zamyšlení a modlitbu za jednotu křesťanů.
Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů má téma "Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)
Text je převzatý z Průvodce, který k této příležitosti vydala ČBK spolu s Ekumenickou radou církví.

 

1S 16,1.6-7 Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem

Ž 19,7-13 Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo

Sk 9,1-19 Saul se stává Pavlem

Mt 5,1-12 Blahoslavenství

Komentář

Setkáním s Kristem se vše obrací vzhůru nohama. Pavel to prožil na cestě do Damašku. Poprvé uviděl Ježíše takového, jaký skutečně je: jako Spasitele světa. Jeho úhel pohledu se zcela zásadně změnil a on musel odložit stranou své lidské vidění, svůj pohled ovlivněný světem.

Setkání s Kristem mění i náš úhel pohledu. Přesto se ale mnohdy nadále držíme toho, co bylo, a posuzujeme podle lidských měřítek. Dovoláváme se toho, že něco konáme „ve jménu Páně“, ve skutečnosti ale sloužíme sami sobě a svým vlastním zájmům. V Německu, ale i v mnoha dalších zemích zneužívali v dějinách vládcové i církevní představitelé svou moc a vliv a sledovali přitom vlastní nespravedlivé politické cíle.

Setkáním s Kristem byli proměněni i křesťané Moravské církve – věřící Jednoty bratrské z německého Ochranova (Herrnhut). V roce 1741 odpověděli na povolání neposuzovat nikoho podle lidských měřítek tím, že se rozhodli „podřídit se vládě Kristově“. Podřizujeme-li se dnes Kristově vládě, jsme povoláni vidět druhé lidi tak, jak je vidí Bůh, bez veškeré nedůvěry a předsudků.

Otázky

  • Kde se v mém životě objevuje zkušenost, při níž jsem se cítil jako Pavel na cestě do Damašku?

  • Co se změní, když se na ostatní křesťany nebo na vyznavače jiných náboženství budeme dívat tak, jak je vidí Bůh?

Modlitba

Trojjediný Bože,
ty jsi počátek a cíl všeho živého.
Odpusť nám, když myslíme jen na sebe
a dovolujeme, aby nás zaslepovaly vlastní nároky.
Otevři naše srdce i oči.
Nauč nás, jak máme milovat, přijímat druhé a být k nim milosrdní,
abychom mohli růst v jednotě, kterou nám dáváš.
Tobě patří chvála a čest na věky věků. Amen.