Je psáno o tobě, že jsi připraven pro určitý čas, abys utišil hněv, dříve než vzplane, abys otcovo srdce smířil se synem a obnovil Jakubovy kmeny. Šťastni, kdo tě viděli a tvým přátelstvím byli vyznamenáni!


Krátká báseň o štěstí?

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jeden rok, zeptej se studenta, který nezvládl zkoušku.
Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jeden měsíc, zeptej se matky, která přivedla dítě na svět příliš brzy.
Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jeden týden, zeptej se vydavatele týdeníku.
Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna hodina, zeptej se snoubenců, kteří se nemohou dočkat další schůzky.
Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna minuta, zeptej se toho, komu ujel vlak, autobus či uletělo letadlo.
Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna vteřina, zeptej se toho, kdo přišel o někoho blízkého při nehodě.
Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna milisekunda, zeptej se toho, kdo vyhrál stříbrnou medaili na olympiádě.
Čas na nikoho nečeká.
Popadni každou chvilku, která ti zbývá, a nepusť ji – bude pro tebe velmi cenná.
Sdílej tyto okamžiky s tím, koho si zvolíš, a budou ještě vzácnější.

Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království.

 

Guy Gilbert – Ať se ti život povede, Portál 2012

(Zprac. Roman Kubín)