Hospodin Bůh zavolal na člověka a řekl mu: „Kde jsi?“
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“


Vy se nebojíte modlit?

Jednou se mne kdosi zeptal: „Vy se nebojíte modlit Otčenáš? Vždyť je tam prosba: Buď vůle tvá. Copak víte, co si může ten Bůh vymyslet?“
Bůh je Otec, a proto vždycky sleduje naše dobro. Můžeme mu zcela důvěřovat. Nelze ovšem očekávat, že bude jednat podle našich představ. Skutečnost, že Bůh je náš Otec, musíme prožívat v celé její pravdivosti. Žádný opravdu milující táta nesplní dětem každou nerozumnou prosbu, ale jen tu, která je pro jejich dobro. Ani nekazí děti tím, že by jim dával věci bez jejich vlastní námahy.
Tak i Bůh jako otec sleduje naše věčné dobro a může někdy chtít i to, co mu vyčítáme, nad čím naříkáme, proti čemu protestujeme, co pro bolest odmítáme. Jak žít vztah k Otci nás učí Panna Maria, když říká: „Ať se mi stane podle tvého slova.“ A Bůh nám říká jako Panně Marii: „Neboj se. Já, všemohoucí Bůh, jsem s tebou. I když nerozumíš, i když trpíš, věř mi, a nalezneš pokoj srdce.“

Skrze Marii k Ježíši.


Jiří Mikulášek – Někdo tě má rád
Biskupství brněnské 2015

(Zprac. Roman Kubín)