Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.


Mohlo by to být snadné utéci do kláštera, daleko od nakupování, hektického shonu, od náročných rodinných povinností ve vánočním čase. Pak bychom měli svaté Vánoce. Ale zapomněli bychom na lekci vtělení, vtělení Boha – na poučení, že my, kteří jsme Ježíšovi následovníci, nemůžeme utéci ze světa, spíše se snažme ho transformovat. Naším posláním je, abychom učinili svatými sekulární (světské) aspekty Vánoc, stejně jako první křesťané „pokřtili“ vánoční strom. Uděláme to tím, že budeme svatým lidem – laskaví, trpěliví, velkorysí, milující, usmívající se lidé – bez ohledu na to, jak nesnesitelný je vánoční shon…

I pod „tíží starostí adventu“ si uvědomujme naše vysvobození, naše posvěcení. Oslavuji tě, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil od…


Andrew Greeley – Význam Vánoc
http://www.agreeley.com

(Zprac. Roman Kubín)