Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!“ (…) „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“


Jednej podle toho, k čemu tě vyzývají tvé životní poměry! Když tyto poměry nechápeme jen jako výsledek rozmanitých rozhodnutí a procesů ze světa politiky, hospodářství a jednotlivých osob, ale když za tím vším vidíme dílo Boha, který k nám právě skrze tyto poměry hovoří, pak můžeme s klidem říci také toto: „Jednej podle toho, k čemu tě vyzývá Bůh! Ale pozor, v čem spočívá tato výzva! Není to vůbec snadné vyčíst jednoznačně Boží vůli z nějaké situace.

V podobenství o milosrdném Samaritánovi jde o jasnou věc. Avšak i v tomto případě vypráví Ježíš toto podobenství tak, že „profíkům“ ve znalosti náboženských otázek nebylo zrovna jasné, co jim chtěl Bůh skrze tyto poměry ukázat. Je relativně jednoduché, když se musíme rozhodnout mezi dobrem a zlem. Kdo mi však poví, co je ve spletité situaci eventuálně lepší? Jaké to bude, když si Bůh ode mne vyžádá něco zcela nového? Budu pak dost otevřený a bdělý? Naleznu příslušnou odvahu? Uposlechnu Boží výzvy? Už ve Starém zákoně se modlícím připomíná: „Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!“ (Žl 95) Tato připomínka zdůrazňuje, že jasně rozpoznat Boží přání není samozřejmostí.

Mohu váhat, ptát se Boha, ale nesmím zatvrzovat svoje srdce.


Busse Elmar – Když semafor vypráví o Bohu, Brno 2006
(Zprac. Roman Kubín)