Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec… Dohromady je to tedy od Abraháma po Davida čtrnáct členů rodokmenu, od Davida až po babylónské vyhnanství čtrnáct a od babylónského vyhnanství až ke Kristu čtrnáct.


Jeden člověk viděl starého muže sázet strom. „To jsi tak pošetilý, že si myslíš, že ještě dočkáš plody?“ smál se mu. Starý muž odpověděl: „Když jsem přišel na svět, pil jsem vodu ze studny, kterou jsem nevykopal, jedl jsem ovoce ze stromu, který jsem nesázel. Užívám něčeho, na čem jsem nepracoval. Nechci být dlužníkem těch, kdo přijdou po mně. My lidé můžeme přežívat jen tak, že si přes hranice času podáváme ruce.“

Jiří Mikulášek – Někdo tě má rád, Biskupství brněnské 2015


Svatý Jan Pavel II. nás vyzval, abychom věnovali pozornost postavení starých lidí v rodině, protože existují kultury, které „v důsledku neuspořádaného průmyslového a urbanistického rozvoje nepřijatelně vytlačily staré lidi na okraj společnosti a dosud v tom pokračují.“ Staří lidé pomáhají pochopit „návaznost generací“ díky „charismatu spravovat trhliny“. Často jsou to prarodiče, kdo zajišťují předávání významných hodnot svým vnoučatům, a „mnoho lidí může potvrdit, že právě svým prarodičům vděčí za svoje uvedení do křesťanského života.“ Jejich slova, něha nebo pouhá přítomnost pomáhají dětem poznávat, že dějiny nezačínají jimi, ale že jsou dědici dlouhé cesty a že je třeba respektovat zázemí, které nás předchází. Ti, kdo zpřetrhají tato pojítka s dějinami, budou jen těžko vytvářet stálé vztahy a přijímat, že nejsou pány reality.

Vážím si práce svých předků a dokáži si uvědomit, že pokračuji na jejich díle? Dokáži se o nich vyjadřovat s úctou? Nechci žít na úkor budoucích pokolení?


Papež František – Amoris laetitia, Paulínky 2016


(Zprac. Roman Kubín)