Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abiášovy kněžské třídy; jmenoval se Zachariáš. Jeho manželka pocházela z Árónova rodu a jmenovala se Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně. Neměli však děti, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku.


Život pod psa … život světce

Nejrealističtější výrok, jaký byl kdy řečen o svatosti, vyšel z úst otce Pia. Jedné duchovní dceři, která se mu svěřila se svým rozhodnutím stát se svatou, poradil: „Dobře děláš, že se snažíš o svatost. Ale řeknu ti, je to život pod psa.“ A pochopitelně mluvil z vlastní zkušenosti… Život světce – život pod psa. Ale stojí za to se o něj pokusit.


Alessandro Pronzato – 365 provokujících inspirací, KNA 2013
(Zprac. Roman Kubín)