Ježíš zajásal v Duchu Svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo!“


Ježíš tedy chtěl, aby se na mně okázale projevilo jeho milosrdenství. Protože jsem byla maličká a slabá, snížil se ke mně a poučoval mě v skrytu o věcech své lásky. Ach, kdyby učenci, kteří strávili život studiem, byli přišli se mne dotazovat, bezpochyby by byli bývali udiveni, kdyby viděli, že čtrnáctileté děcko chápe tajemství dokonalosti, které oni s celou svou vědou nedokázali objevit, poněvadž k jejímu vlastnění je třeba být chudý duchem!

Podle čeho posuzuji velikost člověka? Jaká jsou má měřítka velikosti? Nejsou pokřivená lidskou moudrostí a chytrostí?


svatá Terezie z Lisieux – Autobiografické spisy (Dějiny duše)
Tiskárny Vimperk 1991

(Zprac. Roman Kubín)