Následující zamyšlení je vybráno z homilie českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila, která zazněla v Krakově při mši svaté v českém národním centru.

 

(foto: Petras Gagilas, www.flickr.com, cc)

Ježíš se podíval na ženu a zeptal se: Ženo, kde jsou všichni? Nikdo tě neodsoudil? A žena na to: Nikdo, Pane. Načež Ježíš pokračuje: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a již více nehřeš!

Kolik nové důvěry získala, když uslyšela: Jdi! V tu chvíli, toto jdi, znamenalo: vrať se domů, měj naději, vrať se k životu, i ty máš svou důstojnost, svou přítomností mezi lidmi hlásej, že není jen zákon, ale je také milost, že není jen spravedlnost, ale je i milosrdenství!

Celý tento příběh nechce dokazovat, že cizoložství by nebylo hříchem. Ježíš říká jasně:Jdi a již více nehřeš. Cizoložství je a zůstane hříchem, který ničí a rozvrací vztahy. Ježíš tedy neschvaluje chování veřejné hříšnice, ale pozor, on neschvaluje ani postoj těch, kdo jsou vždy připraveni ukazovat prstem na hříchy bližního!

A právě tady je také třeba mít se na pozoru, abychom nebyli jako ti, kdo chtějí první hodit kamenem. My na jedné straně odsuzujeme chování a postoj farizejů, o nichž čteme v evangeliu, ale na straně druhé mnohdy, byť třeba nevědomky, se chováme právě tak, jako oni. Jistě se nechopíme hned kamene, abychom jej hodili (ostatně, to už se přece nedělá!), ale jak často kritizujeme ty druhé, jak snadno pomlouváme, s jakou lehkostí hážeme špínu na druhé…? Jestliže někdo z našeho okolí upadne, hned jsme pohoršeni, právě tak jako byli pohoršeni farizejové... a často, třeba i jen proto, abychom dokázali sami sobě nebo druhým, že jsme lepší než oni.

V tomto smyslu je to dnešní evangelium pro nás výzvou ke zpytování svědomí! Vede nás k tomu, abychom se obraceli ke Kristu a prosili, ne za odsouzení těch druhých, ale především za odpuštění sami pro sebe.

 

 

Pozn. red.: Celé texty homilií a katechezí našich biskupů, různé postřehy a dojmy a mnoho dalšího z Celosvětového setkání mládeže v Krakově si budete moci přečíst v právě připravované "pokrakovské" knize, která by měla vyjít v první polovině měsíce října.