Vybrali jsme pro vás úryvek z katecheze otce biskupa Vojtěcha Cikrleho, která zazněla v českém národním centru v Krakově.

(foto: rainycat, www.flickr.com, cc)

 

Milosrdenství je hluboký základní postoj, ve kterém hledám dobro druhého. Postoj, který překračuje mé city, ať už kladné nebo záporné. Vyjadřuje moji Ježíšem přikázanou povinnost vůči druhým lidem a tím i věrnost sobě samému. Ježíš říká: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Vybízí nás pro naše dobro a naše plné prožití života, abychom usilovali být dokonalí, jako je dokonalý náš nebeský Otec. Jinak řečeno: budeme souzeni podle milosrdenství, které jsme prokazovali druhým, a to možná bez přímého spojení s osobou Ježíše. Každý z nás je tvůrcem metru, kterým mu bude nakonec naměřeno. Postoj milosrdenství je něco, s čím máme vstupovat do světa a kterým se nemáme bát lišit od všeobecného mínění, které často vychází z pohodlnosti a médii implantovaných strachů. Milosrdenství je v Božím poselství k nám velmi důležité a prostupuje Starý zákon takovým způsobem, že dokonce celá jedna jeho kniha je věnována satiře na těžkosti a neschopnost věřícího člověka jménem Jonáš přijmout skutečnost Božího milosrdenství pro pohrdané cizince. Tato kniha Písma nepopisuje historickou událost nebo historickou osobu a je možné přečíst ji během pěti minut, což vám doporučuji. Jejímu hlavnímu hrdinovi se můžeme smát tak dlouho, než nám dojde, že zastupuje nás, že zastupuje mě.

Žijeme v době hladu po milosrdenství. Pro sebe víme, kde nacházet pokrm utišující hlad a žízeň po milosrdenství. Pro druhé se stáváme hlasateli tohoto milosrdenství mnoha způsoby.

Už jsme slyšeli, že milosrdenství je hluboký základní životní postoj, ve kterém hledám dobro druhého. Takový postoj se projevuje v nekonečném počtu variací:

Úsměvem pro nejisté, zmatené, vystrašené.

Dáním najevo, že o druhém nebo o druhých vím.

Angažováním se v pomoci potřebným s jistotou, že sloužím Pánu.

 

 

 

 

 

Pozn. red.: Celé texty homilií a katechezí našich biskupů, různé postřehy a dojmy a mnoho dalšího z Celosvětového setkání mládeže v Krakově si budete moci přečíst v právě připravované "pokrakovské" knize, která by měla vyjít v první polovině měsíce října.