Na gymnáziu jsem měl profesorku, která nás učila ruštinu. Občas si z nás vystřelila. Jako čtvrťáci jsem se považovali za mistry světa. Vzala nás do kina a mně dala přede všemi nosit svoji kabelku. Byla to pro mě velká potupa. Styděl jsem se a spolužáci se mi smáli. Byl jsem naštvaný a točil jsem kabelkou kolem dokola. Co jsem tehdy prožíval jako dospívající člověk?

Zvládl bych nést super těžký batoh, kdyby to bylo pro toho, koho miluji. Pro toho, koho mám rád. Tehdy to bylo lehké.

Když se obětuji, ale je to bez lásky, bez srdce, je to farizejská láska, je to břemeno. I pro řeholní sestry je to tíha, když tam není láska.

Řeholní sestry někdy říkají: „Kdybych byla matkou představenou, všechno bych tu změnila.“ Jiný zase říká: „Kdybych byl v této farnosti farářem, všechno by bylo jinak.“

Neříkej kdyby. Buď svatý tam, kde jsi. Ani jeden svatý se nevymlouval na svého představeného. Čtěte životopisy svatých.

Každý svatý byl svatý tam, u toho představeného, ke kterému jej Pán Bůh postavil.

Být dobrým otcem rovná se být dobrým knězem a to se rovná být dobrou matkou. Není to nic víc a nic méně. Je mezi tím rovná se. Proto nespekuluj, jaké by to bylo, kdybys byla otcem, kdybys byl farářem. Nejsi jím.

(foto: Eduardo Merille, www.flickr.com, cc)

Jednou mi spolužačka řekla: „Maroši, je není spravedlivé. Vy muži můžete být kněžími, my ženy nemůžeme.“ Zamyslel jsem se, fakt má pravdu. Přemýšlel jsem: Duchu svatý, osviť mě. Co jí mám říct?
Povídám jí: „Víš co? Je to nespravedlivé!“
„Cože?“
„Vy ženy můžete rodit děti a my ne. Já chci být matkou a nemůžu.“ Vlastně nechci, ale tak jsem jí to řekl.
Pán Bůh mě nestvořil ženou a takto to musím brát. Buď svatý tam, kde jsi.

Snažím se brát život jako fotbal. Jednou dostanu gól, jindy ho zas dám. Nemůžu stále dávat góly, to by byla nuda. Musím gól i dostat. Ale nepřišel jsem faulovat, ale zahrát si a vyhrát. Ne kvůli sobě, ale kvůli těm, které mi Bůh svěřil do péče. A když se v zápalu hry člověk dopustí i faulu, zdvihnu ruku ve zpovědnici: „Ano, Pane, faul z mé strany!“

 

Kazatelna život
aneb v nebi najdeš prostitutky, vrahy i zloděje
Marián Kuffa
nakladatelství Cesta
www.cestbrno.cz