Následující text je jednou z kapitol knihy Kazatelna život od známého slovenského kněze Mariána Kuffy. Hluboké a životně důležité věci řečené prostě, jasně, výstižně.

 

(foto: Moyan Brenn, www.flickr.com, cc)

 

Každý, kdo chce následovat Ježíše Krista, a každý, kdo ho už následuje, musí počítat s tím, že dřív nebo později přijdou pokušení. Vsaďte se se mnou, že přijdou. U nás chlapcům říkám, protože nesmí pít alkohol: vsaďte se o litr mléka.

Když se rozhodneš následovat Ježíše, když budeš chtít změnit svůj život, přijdou pokušení. Ďábel se o to postará. Ďábel je mazaný. Nepřišel Ježíše pokoušet na začátku čtyřicetidenního půstu, ale na jeho konci. Když už byl vysílení, oslabený.
Takhle to bude dělat i s tebou. Víš, kdy přijde? Když jsi vyčerpaný a úplně na dně. Tehdy tě ďábel pokouší. Jsou tři pokušení, která jsou největší a nejsilnější.

První je pýcha: smradlavá a hnusná pýcha, matka všech hříchů. Hnusná pýcha, z níž vycházejí všechny ostatní hříchy. Pýcha je ďáblův hřích: Non servam, nebudu sloužit. Takto vzniklo peklo.

Druhé pokušení jsou peníze - lakomství. Bratr nezná bratra. Budou se soudit při dědickém řízení. I Jidáš takto zhřešil penězi. Jak ho ďábel nachytal? Jidáš kradl tak mazaně, že o tom nikdo kromě Pána Ježíše nevěděl. Dělal to tajně, po troškách.
Dej si pozor, jestli kradeš v malém obchodě. Když v řeznictví krájíš salám a zákazník se nedívá, maličko přitlačíš váhu. Můžeš krást jen maličko, ale Jidáš pohořel na malých hříších. Co se stalo? Jidáš se u malých hříchů naučil říkat ano. Ano, ano, ano... Jidáš si zvykl říkat ano. Přišla velká zkouška a on padl. Malými dobrovolnými hříchy připravil duši na velkou zradu. To byla ďáblova mazanost.
Na začátku by ho nedostal, on si ho potřeboval připravit. V tom je nebezpečí malých hříchů.

Třetí pokušení je vlastní tělo. Pohodlnost. Žádostivost. Smyslnost. Jaký je rozdíl mezi láskou a žádostivostí? V televizi žádný: Jejda, ti se mají ale rádi! Dejte si na to pozor! Hlavně mladí lidé. Mezi žádostivostí a láskou je obrovský rozdíl. Jsou si podobné jako vejce vejci. Obě bílá, obě stejně velká, obě kulatá.
Jedno je však zasmrádlé a jedno živé. Pokud sníš živé, posilní tě, pokud sníš zasmrádlé, otráví tě. Jak je od sebe rozeznáš? Žádostivost přitahuje k sobě, láska odsunuje od sebe.

 

Kazatelna život
aneb v nebi najdeš prostitutky, vrahy i zloděje
Marián Kuffa
nakladatelství Cesta
www.cestbrno.cz