Je rozdíl mezi přívalovými dešti a přiměřeným zahradním deštíkem... To první zpravidla ničí, to druhé působí blahodárně. Tak tomu bývá často se slovy - některá slova drtí, jiná dávají vzrůst lidské osobnosti. Je třeba rozlišovat mezi vodopádem slov a zrozením slova.

 

(foto: Jib, www.flickr.com, cc)

Člověk řekne při různých příležitostech různá slova jako například doma mezi manželi: „Vlez mně na záda!“ nebo v zaměstnání: „Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš!“ či poslední slova před smrtí: „Zprava dobrý!“, „Miláčku, vyfoť mě na té skále!“, „Neboj, ty klády se nesesunou!“ a tak dále... :-) Jsou lidé, u kterých platí to, co řeknou - něco slíbí, a slib splní. Některých jedinců se nedočkáme, když jsme si před tím smluvili termín setkání, a jsme zklamáni z protikladu jejich slov a chování… Podobně to můžeme vidět ve světě reklamy - co se prezentuje jako bezchybné, jako to, co tedy musíme za každou cenu mít, odhalujeme jako nepravdivé...

Je zde však slovo, na něž se vždy můžeme spolehnout - je to slovo Boha. Jak nás upozornil Benedikt XVI. v Poselství k XXI. světovému dni mládeže (k 9. 4. 2006), hebrejský výraz „slovo“ současně znamená „čin“. A tak to u Boha opravdu platí: Co mluví, činí, a co činí, mluví. Napříč celými dějinami spásy poznáváme, jak je Bůh ve svém slovu věrný: Všechno to, co předpověděl ve Starém zákoně, se podivuhodně naplnilo v Zákoně novém. Všechno to, co je obsahem Starého a Nového zákona, se podivuhodným způsobem naplňuje na běhu dějin tohoto světa, ať chceme nebo ne.

Boží slovo je pro nás stále aktuální. Je jedinečným prostředkem duchovního života. Není žádného opravdového duchovního života bez četby a realizace slov Písma svatého v našich životech. Často v něm nacházíme útěchu. Když je třeba, burcuje nás k lepšímu životu, dává nám poučení, radu, ukazuje ten správný směr. Tím adresátem Božího slova jsi právě ty! Když někdy slyšíme slova Písma v kostele, říkáme si, že by to měl slyšet náš soused, kamarádka a tak dále. Ale to slovo zaznělo právě kvůli mně, tobě, nám - zcela osobním způsobem, jak to Bůh krásně umí. Slyšet Boží slovo a neuvádět je prakticky do svého života není v pořádku. Slyšíme o tom, jak Ježíš mluví o smíření... Co z toho plyne pro nás? Je to jednoduché k pochopení, i když už těžší v realizaci: Máme program na den či týden - to znamená, že půjdeme k těm,se kterými žijeme neusmířeni, a usmíříme se. ...Slyšíme, jak Ježíš zaplatil daň za sebe i za Petra. Co z toho konkrétně plyne pro nás? No asi to, že někomu něco darujeme, že budeme štědrými. ...Slyšíme, jak Ježíš vypráví příběh o vděčnosti jednoho z deseti uzdravených malomocných. V čem bude spočívat naše duchovní úsilí? Jistě se zaměříme na to, že se poctivě každý den budeme snažit děkovat Bohu za dobrodiní toho dne a že také budeme vnímavější k pozornostem rodičů či jiných lidí a budeme jim za to náležitě děkovat - to přece není samozřejmost, že něco dostaneme, že nám někdo pomůže a podobně. Tímto způsobem se snažíme uvádět Boží slovo do našich životů, abychom „žili podle evangelia“ a tak aby tento pojem nebyl v našich životech prázdnou frází. Při svatém přijímání se používá paténa, aby nespadlo Tělo Páně na zem - co uděláme proto, aby Slovo Páně nepadalo na zem naší nevšímavosti?

Zažíváme-li nějaké temnoty ve svém životě, můžeme si být jisti, že Boží slovo je nám osvětlí. Slovo Boha je světlem na naší duchovní cestě do Božího království (viz Ž 119,105), Slovo Boha je nutnou podmínkou života světa a vesmíru a tím i každého z nás (podobně jako je světlo nutnou bio-podmínkou existence života na Zemi), Slovo Boha je hodné toho, abychom jej co nejčastěji četli, vždyť se jedná o dopis milujícího Otce svým dětem. Náš život je příliš krátký na to, abychom ztráceli čas špatnými knihami. Dopřejme své duši každodenní zdravou výživu - Boží slovo!

P. René

(@padreRene)

 

 P.S. V každodenním rozjímání nad Písmem svatým Ti může být užitečná i naše rubrika Slovo na den.