29. dubna si připomínáme svátek sv. Kateřiny Sienské. Všeobecně se o ní ví, že je patronkou Evropy a učitelkou církve. Už méně se ví, o čem vlastně mluvila a psala. Poprosili jsme proto bratry dominikány, aby pro nás vybrali několik z jejích myšlenek pro povzbuzení. 

 

Jak nás sv.Kateřina učí?


Její nauka nepochází ze spekulací, ale z žité víry.

 

 

(foto: JD Warrick, www.flickr.com, cc)

Co nás učí? Kromě jiného:

 

a) milovat Krista a církev

žila v době velkých zmatků a nepořádků v církvi. Přesto neviděla církev jen v její lidské stránce, ale především v ní viděla Krista, který v církvi působí. Nenechala si vzít pohled na vnitřní krásu církve, která je vytvářena Kristem. Jakákoli lidská slabost neznehodnotí v církvi to, co je v ní Božího. Na zlo a nevěrnost mnohých reaguje věrností, modlitbou a láskou. Pavel VI. o ní napsal, že v tolika tísních své doby vždy jednala s moudrostí a silou, mírná a nevinná, pozorně naslouchala Božímu slovu. Vkládala všechnu svou důvěru v Boha a povzbuzovala naději ode všech pošlapanou. Sama Kateřina nadiktuje slova: „Původní krása nemůže být církvi navrácena válkami, ale jen usmířením v míru a klidu, pokornými a neustálými modlitbami, potem a slzami Božích služebníků“

Boží nepřítel se vždy bude snažit jakýmkoli způsobem nám vsugerovat, že mnoho věcí je v nepořádku a špatně. Chyby v církvi, ve farnosti, chyby kněží a konkrétních lidí. Pak se v srdci vynoří otázka: má to vůbec cenu se modlit, o něco se snažit, když je tolik věcí v nepořádku? Kateřina nám jednoznačně odpoví: Má!

 

b) přes všechny nepořádky kolem nás lze a je třeba růst v lásce a ke svatosti:

Jestliže nějaké dítě neroste, nezůstane dítětem, ale stává se z něj zakrnělý člověk. A jestliže začátečník nepostupuje a nestane se pokročilým (skrze druhé obrácení), pak nezůstává začátečníkem, ale je z něj zakrnělý křesťan.

 

c) svatost není jen záležitost mezi mnou a Bohem:

„Druhý člověk existuje proto, abys mu mohl prokázat lásku, kterou máš vůči Bohu.“  „Nikdo se nemůže líbit Bohu, nesnaží-li se být užitečný svému bližnímu.“

 

d) jak vydávat svědectví a evangelizovat?

V jednom ze svých dopisů píše svému nejmilejšímu žákovi, Stefanovi Maconimu: „Jste-li tím, kým máte být, založíte oheň nejen tam, kde jste, ale po celé Itálii“. Odtud vznikla parafráze: Když budete tím, čím máte být, zapálíte celý svět.

 

e) důvěřovat v Boží prozřetelnost

„Statečnému jsou nešťastné a šťastné události jako pravá a levá ruka: užívá jich obou.“

 

 

fr. Antonín Krasucki OP

 

P.S. Více o životě sv. Kateřiny Sienské najdete ZDE.